सकाळी महिलांनी उठल्यावर वाचावे हे स्तोत्र घरातील सगळे सुखी होतील.

Daily News

नमस्कार मित्रांनो.

सकाळी महिलांनी उठल्यावर हे स्तोत्र वाचावे. याने घरातील सर्व कुटुंबियांना सुख समृद्धी येईल. घरावर कोणतेही अडचण समस्या येणार नाहीत. घरातली महिला ही आपली लक्ष्मी असते तिने त्यांना आपल्या घरासाठी व कुटुंबासाठी काही मनोभावाने केले तर त्याचा फायदा आपल्याला नक्की मिळतो. आणि यामुळे घरामध्ये सकारात्मकता येईल आणि निगेटिव्ह ऊर्जा निघून जाते.

दैवी शक्ती घरात येईल आणि आजार कोणालाही घरात राहणार नाही. हे अगदी सोपे काम आहे महिलांनी करावे विवाहित असतील किंवा अविवाहित असतील काही फरक नाही कोणीही करू शकतो. सकाळी उठून अंघोळ करून काहीही न खाता पिता देवघरात बसावे. अगरबत्ती लावावी, दिवा लावावा मग जी पण सेवा आपण देवाची करत असेल ती करावी.

मग या नंतर तुम्हाला हे काम करायचे आहे यासाठी तुमच्याकडे फक्त स्वामी समर्थांचे नित्य सेवा हे पुस्तक असायला हवे. त्या पुस्तकामध्ये श्रीसूक्त असायला हवे. तुम्हाला ते श्रीसूक्त वाचायचे आहे. महिलांनी वाचायचे आहे. सकाळी महिलांनी नियम बनवून घ्यायचा आहे. महिलांनी सकाळी लवकर उठून श्रीशुक्त वाचायचेच आहे.

त्यानंतर तुम्ही माळ किंवा देवाची तुम्हाला जी काही पूजा करायची आहे ते करू शकतात. श्रीसूक्त महिलांनी वाचायलाच पाहिजे. हे साक्षात लक्ष्मीचे सुक्त असते. यामुळे घरात कोणतेही बाधा, पैशाची अडचण व कोणतेही आजार येत नाही. तर घरातील महिला मग जी सून असेल मुलगी असेल किंवा पत्नी तिने हे काम करावेच.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *