स्वामींची कोणतीही सेवा करायची असेल तर त्याआधी ही सेवा करावी.

Uncategorized

नमस्कार मित्रांनो.

आपण स्वामींची सेवा करतो. जे नवीन भक्त, नवीन सेवेकरी असेल त्यांना स्वामींची सेवा सुरू करायची असेल. केव्हा तुम्ही आधीपासून स्वामींची सेवा करत असाल आणि तुम्हाला नवीन कोणतीतरी सेवा करायची असेल तर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा.

स्वामींची कोणतीही सेवा करायची असेल तर आधी ही खूप महत्त्वाची सेवा सुरू करावी. ही सेवा म्हणजे सर्व सेवेचा पाया आहे. बहुतेकदा तुम्ही स्वामींच्या केंद्रात स्वामींच्या मठात गेले असाल. तेव्हा तुम्ही तुमचे प्रश्न इथे विचारत असाल.

तेव्हा ते तिथे ११ दिवस २१ दिवस तीन महिन्याची सेवा देतात. तर ती सेवा करण्याआधी सुद्धा हीच सेवा करणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण ही सेवा सगळ्या सेवेंचा पाया मानला जातो.

तर तुम्हाला कोणतीही सेवा करायची असेल किंवा तुम्हाला एकदम सोपी नित्यसेवा करायची असेल तरी तुम्ही ही सेवा करू शकता किंवा तुम्हाला एकदम सोपी नित्यसेवा करायचे असेल तर तुम्ही सेवा करू शकतात.

जर कोणती सेवा करायची असेल पारायण करायचे असेल काहीतरी स्तोत्र वाचन करायच असेल तर आधी ही सेवा करावी आणि तुम्हाला काहीच करायच नसेल फक्त सोपी स्वामींना प्रसन्न करण्यासाठी नित्यसेवा करायची असेल तरी तुम्ही ही सेवा करू शकता.

आता तुम्हाला या सेवेमध्ये काय करायचे आहे तर तुम्ही सकाळी, संध्याकाळी कोणतीही एक वेळ ठरवून घ्यावी. व त्या वेळेनुसार रोज तुम्हाला स्वामी चरित्र सारामृत या ग्रंथाचे पारायणाचे तीन अध्याय रोज वाचायचे आहेत.

त्यानंतर तीन अध्याय वाचून झाल्यानंतर तुम्हाला ११ माळी स्वामींचा जप श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ जप करायचा आहे. या दोन गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत आणि यानंतर तुम्हाला जे विशेष खास महत्वाची सेवा जी करायची असेल.

पारायण किंवा काहीतरी सेवा असेल कोणी दिलेली ती करायची असेल तर तुम्ही ती सुद्धा करू शकतात. पण या सेवेन नंतरच करावी जर कोणती सेवा तुम्हाला दिली नसेल तर तुम्ही या दोन गोष्टी रोज केल्या तरी स्वामी महाराज तुमच्यावर अत्यंत प्रसन्न होतील.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *