तुमच्या आजूबाजूला दैवी शक्ती आहे की नाही हे कसे ओळखावे?

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

जर आपण नित्यनेमाने सात्विक उपासना करत असाल तर आपल्याला दैवत्व आहे याची जाणीव हमखास होतेच. तर ती कशी होते ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो काही साधकांना स्वप्नात दैवीय दृष्टान्त मिळतात याचा अर्थ असा होतो की दैवी शक्ती त्या साधकाला साहाय्य आहे किंवा त्याच्या पाठीशी आहे.

अश्या साधकाला पहाटे अचानक जाग येते व त्यांना कळत नाही की असे का घडत आहे. तर याचा अर्थ असा आहे की दैवी शक्ती या ब्रह्म मुहूर्तावर जागरूक असतात व त्यांना तुम्हाला संकेत द्यायचा असतो की या ब्रह्म समयी तू झोपून न राहता उठ आणि माझी आराधना सुरू कर. आणि माझ्याकडून शुभ आशीर्वाद प्राप्त करून घे.

काही साधकांना उपासना करतांना अचानक मंद सुगंधाचा वास येतो याचा अर्थ असा आहे की ती दिव्य शक्ती आपली जाणीव त्या साधकाला करून देत असते. काही साधकांना अचानक थंड हवेची झुळूक लागते तर काही साधकांना अचानक अंगावर शहारे येतात.

काही साधकांना आजूबाजूला कोणीतरी असल्याची जाणीव होते तर काहींना देवघरातील दशीनावरील शंख हलण्याची जाणीव होते. याचा अर्थ असा होतो की दैवी शक्ती आपल्या आजूबाजूला वावरत आहस आणि ती आपल्या उपासनेला साहायय करत आहे. हे अनुभव अनेक साधकांना किंवा उपासना करणार्यांना येतात मात्र त्यांना ही गोष्ट उमजत नाही.

तर अशे अनुभव कोणाला येत असतील तर तुमची उपासना चांगल्या दर्जाची आहे हे तुम्ही लक्षात घ्यावे. दैवी शकतील कश्या प्रकारे अनुकूल करावे हे आपण आता बघूया. प्रथम साधकाने आपले चरित्र स्वच्छ व चांगले ठेवावे. जास्तीत जास्त मोन पाळावे व शांत राहावे.

तसेच आपला आहार सात्विक असावा. जास्तीत जास्त नामसमरण करावे. पारायण व देवपूजा करताना आपण स्वतः आसनावर बसावे व आपल्या बाजूला एक आणखी आसन ठेवावे त्यावर एक फुल ठेवावे म्हणजे आपल्या आजूबाजूला संचारीत असलेल्या दिव्य शक्तीला आपण मान देऊन आमंत्रित केल्याचे समजले जाते.

अचानक पहाटे जाग येणाऱ्या साधकाने अंघोळ वैगेरे करू देवपूजा करणे किंवा जपासाठी तरी बसावे किंवा नाम स्मरण तरी करावे पण आळस न करता अंथरून सोडावे. ब्रह्ममुहूर्तावर उपासना करणाऱ्या साधकांना देवांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो व त्यांना त्याचे शुभ फळ लवकर प्राप्त होते. तर मित्रांनो हे सर्व दैवी शक्ती आपल्यासोबत असल्याचे संकेत आहेत.

टीप: वर दिलेली माहिती धार्मिक व वास्तुशात्र पुराण धर्माच्या मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने तसा गैरसमज करून घेऊ नये धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *