मनातील कोणतीही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी रोज हा एक अध्याय वाचा. चमत्कार होईल.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

आपल्या मनात काही ना काही इच्छा असतात, आपल्याला काही ना काही हव असत. म्हणून आपण देव-देव करतोय देवाची काहीतरी सेवा करतो भक्ती करतो. तरी आपण देवाकडून काही ना काही मागतच असतो. असा कोणता व्यक्ती नाहीये त्याला आयुष्यात काहीच नको. त्याची कोणतीही इच्छा नाही.

जर तुमची ही कोणती तरी इच्छा असेल तर हा लेख पूर्ण वाचा. तुम्हाला आम्ही सांगणार आहे मनातली कोणतीही इच्छा पूर्ण करायची असेल तर रोज एक हा एक अध्याय वाचा. काही दिवसातच तुम्हाला चमत्कार बघायला मिळेल.

चमत्कार म्हणजेच तुमची जी मनात इच्छा असेल ती पूर्ण होईल. अध्याय रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी तुम्हाला वाचायचा आहे. ज्याच्याही मनात इच्छा ज्याला इच्छा पूर्ण करायची आहे त्यांनी याचे वाचन करायचे. महिला, पुरुष, लहान किंवा शिकणारी मुल, नोकरी करणारे कोणीही ही सेवा म्हणजेच अध्यायाचे वाचन करू शकतात.

हा इच्छा पूर्ण करणारा अध्याय कोणता आहे. तर हा अध्याय म्हणजेच स्वामी समर्थांच्या गुरुचरित्र पारायण मधील फक्त १४ वा अध्याय तुम्हाला एक वेळेस वाचायचा आहे. रोज वाचायचा आहे. गुरुचरित्र पारायणा मधील १४ वा अध्याय तुम्हाला एक वेळेस रोज वाचायचा आहे.

हा इच्छा पूर्ण करणारा अध्याय आहे. तस तर पूर्ण पारायण खूप लाभदायक आहे. तसे तर पारायण करायलाच पाहिजे पण रोज जर १४ वा अध्याय जो कोणी भक्त वाचेल. त्याचे जीवन सुखमय होईल, त्याच्या जीवनात सुख समृद्धी नांदेल.

बरकत होऊ लागेल स्वामींचा आशीर्वाद होईल आणि त्याच्या मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. तर तुमच्या हि मनातल्या इच्छा पूर्ण करायच्या असतील तर रोज तुम्ही
गुरुचरित्र मधील १४ वा अध्याय एक वेळेस वाचायचा आहे.

अगरबत्ती लावा दिवा लावा स्वामींना नमस्कार करा आणि १४ वा अध्याय वाचा. रोज न चुकता वाचा काही दिवसातच तुम्हाला जे हव ते सगळ काही मिळेल.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *