श्रावण महिन्यामध्ये रोज सकाळी देवघरामध्ये ठेवा हा नैवेद्य. जे हवे ते मिळेल तुमच्या सेवेने स्वामी प्रसन्न होतील.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

श्रावण महिना सुरू झालेला आहे आणि आपण रोज जेव्हा सकाळी देवाची पूजा करतो. तेव्हा आपल्याला पूजा झाल्यानंतर देवघरामध्ये हा नैवेद्य ठेवायचा आहे. तुम्ही दुपारी नैवेद्द ठेवत असाल किंवा संध्याकाळी ठेवत असाल परंतु हा नैवेद्य आपल्याला सकाळी ठेवायचा आहे. हा नैवेद्य स्वामींचा आणि महादेवाचा अत्यंत प्रिय नैवेद्य आहे.

सकाळी आपण जसा नाश्ता करतो तसाच आपण जेव्हा देव पूजा करतो. तेव्हा हा नैवेद्य सकाळच्यावेळी देवाला दाखवायचा असतो. श्रावण महिना सुरु झाला आहे तर मित्रांनो आपल्याला महादेवा साठी आणि स्वामीं साठी हा नैवेद्य आपल्या देव घरामध्ये ठेवायचा आहे. आता हा नैवेद्य कोणता आहे?

तर मित्रांनो तुम्हाला या नैवेद्यासाठी एका वाटीमध्ये थोडेसे दूध घ्यायचे आहे. घरात असलेले दूध तुम्ही घेऊ शकतात. गरम केलेले दूध तुम्ही घेऊ शकतात. म्हणजेच जे दूध घरामध्ये असेल तेच दूध तुम्हाला घ्यायचे आहे. असे नाही की, तुम्हाला नवीन दूध मार्केटमधून आणायचे आहे. जे दूध तुमच्या घरामध्ये आहे तेच दूध तुम्हाला घ्यायचे आहे आणि त्या दुधामध्ये थोडीशी साखर टाकून ते दूध गोड करायचे आहे.

तर हे गोड दूध तुम्हाला आपल्या देवघरात ठेवायचे आहे आणि या दूधासोबत तुम्हाला एक पाण्याचा ग्लास सुद्धा ठेवायचा आहे. तर मित्रांनो असा नैवेद्य तुम्हाला न चुकता रोज श्रावण महिन्यामध्ये स्वामींना आणि आपल्या महादेवाला दाखवायचा आहे. तस तर श्रावण महिना सोडून पूर्ण वर्षभर आपण सकाळी किंवा संध्याकाळी हा नैवेद्य देवाला दाखवला पाहिजे.

पण तुम्ही जर पूर्ण वर्षभर दाखवत नसेल तर किमान श्रावण महिन्यात तरी हा नैवेद्द देवाला तुम्ही दाखवा. सकाळी दुधाचा नैवेद्य दाखवल्यानंतर जेव्हा दुपारी ११ किंवा १२ वाजता. तुम्हाला तो नैवेद्य तिकडून उचलायचा आहे आणि आपल्या घरातील सदस्यांना तो नैवैद्य प्रसाद म्हणून द्यायचा आहे.

पाण्याला पण तुम्हाला तसच करायचे आहे ते पाणी तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांना थोड थोड प्रसाद म्हणून द्यायचा आहे किंवा तुम्ही ज्या माठामध्ये पाणी भरत असाल पिण्यासाठी त्या माठामध्ये ते पाणी टाकून द्यायच आहे. तर अशाप्रकारे हा नैवेद्य तुम्हाला संपूर्ण श्रावण महिना आपल्या देवघरात सकाळी ठेवायचा आहे. नक्की करून बघा महादेव तुमच्यावर प्रसन्न होतील.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *