श्रावण महिन्यामध्ये महादेवाच्या नावाने भरा एक कलश पैसा सुख सर्व काही मिळेल.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

काही दिवसातच श्रावण महिन्याची सुरुवात होणार आहे. श्रावण महिना ९ ऑगस्ट रोजी सुरू होणार आहे. ९ ऑगस्टला श्रावण महिन्याचा पहिला सोमवार येत आहे. ८ ऑगस्टला दीप अमावस्या असल्यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी श्रावण सोमवाराला सुरुवात होत आहे.

तर आपल्याला हा कलश श्रावण सोमवारच्या दिवशीच भरायचा आहे. जर तुमच्या घरामध्ये कुलदेवताच्या नावाचा एखादा कलश असेल तर तो कलश सोडून तुम्हाला आणखी एक कलश महादेवाच्या नावाचा भरायचा आहे. कलश करण्यासाठी तुम्हाला पुढील प्रकारचे साहित्य लागते.

एक तांब्याचा तांब्या, नारळ, आंब्याचे पान, एक सुपारी आणि एक नाणे बस एवढेच साहित्य तुम्हाला कलश भरण्यासाठी लागते. यासाठी तुम्हाला आधी कलश स्वच्छ धुऊन घ्यायचा आहे. त्यावरती स्वस्तिक काढायचे आहे, नंतर त्या कलशामध्ये शुद्ध पाणी भरून त्यामध्ये सुपारी हळद व पैसा टाकायचे आहे.

त्यानंतर तुम्हाला त्या कलशावर ती विड्याचे किंवा आंब्याचे पाने लावायची आहे आणि त्या पानांवर तुम्हाला न सोललेले नारळ ठेवायचे आहे. त्यानंतर तो कलश तुम्हाला तुमच्या देवघरामध्ये कुठेही ठेवायचा आहे. जेथे तुमच्यासाठी सोयीस्कर जागा असेल तेथे तो कलश तुम्ही ठेवू शकता. कलश ठेवल्या नंतर त्या कलशाची ओवाळणी करायची आहे.

त्यानंतर कलशाला अष्टगंध व हळद कुंकू लावून त्याची पूजा करायची. आणि त्यानंतर देवाला प्रार्थना करायची की, हे महादेवा आमच्या घरा वरील सर्व संकटे बाधा दुर कर. आमच्यावर कोणतेही संकट येऊ देऊ नको, आमचे सर्व चांगले करा. आमच्यावर सुख समृद्धी नांदू दे. पैसा टिकू दे व यशाची प्राप्ती आम्हाला होऊ दे.

आमचे आरोग्य चांगले राहू दे अशी प्रार्थना तुम्हाला त्या कलशासमोर करायची आहे. आणि त्यानंतर पुर्ण ३० दिवस तो कलश तुम्हाला जेथे ठेवलेला आहे तेथेच राहू द्यायचा आहे. फक्त एक दिवस त्याचे नीट पूजन करावे आणि ३० दिवसानंतर जेव्हा श्रावण महिना संपणार तेव्हा ते नारळ आणि आपण आपल्याला वाहत्या पाण्यामध्ये विसर्जित करायचे आहे.

त्या कलशामध्ये टाकलेली सुपारी आणि पैसा आपल्याला आपल्या तिजोरीत किंवा दुकानाच्या गल्ल्यामध्ये ठेवायचा आहे. आणि उरलेले तांब्यातील पाणी आपण थोडेसे घरात शिंपडावे व बाकीचे पाणी आपल्या घरातील तुळशीला टाकून द्यावे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा उपाय करायचा आहे आणि हा कलश आपल्या देवघरामध्ये स्थापन करायचा आहे.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *