रोज सकाळी स्वामींची अंघोळ घालताना हा एक मंत्र म्हणा.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

रोज सकाळी आपण स्वामींची पूजा करतो, देवाची पूजा करतो त्यावेळेस आपण स्वामींना स्नान घालतो. अभिषेक करतो आणि स्वामींचा फोटो सुद्धा पुसत असतो आणि त्यानंतर आपण स्वामींना अष्टगंध हीना आत्तर फुल हार अस सर्व काही पूजाविधी करत असतो तुम्ही करत असाल. जे पण व्यक्ती स्वामींचे भक्त आहे ज्यांच्या घरात स्वामींची मूर्ती आहे ते सर्व व्यक्ती अशा रीतीने स्वामींचे सकाळी उठून पूजा करत असतात.

परंतु मित्रांनो तुम्हाला एक गोष्ट माहीत नसेल जेव्हा आपण स्वामींना साद घालतो. जेव्हा आपण स्वामींचा फोटो असतो तेव्हा आपल्याला एक मंत्र म्हणायचा असतो. जेणेकरून आपल्याला चांगल्या शक्ती आणि स्वामींची कृपा प्राप्त होईल. स्वामी प्रसन्न होतील, कारण आपण जेव्हा हे कोणतेही काम करतो तेव्हा आपल्या मुखामध्ये स्वामींचे नाम हवे. म्हणून मित्रांनो तुम्ही जेव्हा रोज सकाळी स्वामींचे स्नान घालत स्वामींचे पूजा कराल तेव्हा सकाळी बरेचसे लोक एका तांब्या मध्ये गरम पाणी किंवा थोडेसे कोमट पाणी घेतात.

त्या पाण्यामध्ये सर्व देव धूत असतील म्हणजे त्यांची आंघोळ घालत असतील. नंतर ते सर्व देव असून त्यांना अष्टगंध व देवींना हळद कुंकू लावून त्याची पूजा करत असाल. तर मित्रांनो जेव्हा आपण स्वामींचा स्नान घालतो, तेव्हा स्वामींचा अभिषेक करतो. तेव्हा आपल्याला एक मंत्र म्हणायचा आहे तो मंत्र आहे महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ हा मंत्र तुम्हाला तोपर्यंत बोलत राहायच आहे. जोपर्यंत तुमची सर्व पूजा होत नाही.

पूजा म्हणजे कोणती स्वामींची मूर्ती पाण्यात ठेवून तिला चांगल धुवून घ्यायच अस समजायच की, आपण स्वामींची आंघोळ घालत आहात. आणि मग ती मूर्ती एका स्वच्छ कापडाने पुसायची आणि त्यानंतर तिला आपल्या देवघरात स्थापन करायची आणि तिला अष्टगंध लावून तिची पूजा करायची. फुल असतील तर फुल ठेवावी आणि हे सर्व करतांना तोपर्यंत आपण आपल्या मुखामध्ये महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ असं बोलत राहायच.

फोटो असेल तर फोटो हि आणि चांगला पाण्याने धुऊन घ्यायचा त्यानंतर त्याला स्वच्छ कापडाने पुसून तो फोटो आपल्या देवघरात आपण स्वच्छ करून त्याला अष्टगंध लावून त्याची पूजा करायची. फुल असतील तर फुल वाहायची आणि तोपर्यंत हा मंत्र म्हणत राहायचा. हे तुम्हाला दररोज न चुकता म्हणायच आहे याने तुमच्या मनामध्ये एक वेगळीच शांतता एक समाधान निर्माण होईल.

एक आनंद मिळेल आणि स्वामींची पूजा करताना एक वेगळा आनंद निर्माण होईल. स्वामी तुमच्यावर प्रसन्न होतील तर मित्रांनो नक्की हा मंत्र पूजा करताना आणि स्वामींची आंघोळ करताना म्हणा. महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *