घराच्या या कोपऱ्यात प्रत्यक्ष मृ-त्यू करतो वास.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

घरातल्या कोपऱ्यांमध्ये साक्षात मृत्यू वास करतो त्यामुळे घरातील सदस्यांचा अकालीन मृ-त्यू-चा धोका वाढतो. मित्रांनो आज आपण घरातील अशा एका कोपऱ्या बाबत बघणार आहोत. ज्या कोपऱ्यावर जर दोष असेल तर आपल्या घरातील सदस्यांचा अकाली मृ-त्यू-चा धोका वाढतो. अकाली मृ-त्यू म्हणजे कमी वेळातच कमी वयामध्ये झालेला मृ-त्यू.

आम्ही बोलत आहेत नैऋत्य दिशे बद्दल म्हणजे पश्चिम आणि दक्षिण या मधली दिशा. आपल्या घरातील या दिशेचा कोपरा हा नक्की कसा असावा याबाबत आपण बघणार आहोत. ही नैऋत्य दिशा जर वास्तु दोषांनी घेऊन असले तर आपल्या घरातील सदस्यांचा अकाली मृत्यू तर होतोच. सोबत या घरांमध्ये सातत्याने कोणी ना कोणी गंभीर आजारी असतेच त्यामध्ये त्वचेचे रोग असतील कुष्ठरोग असेल आणि मानसिक रोगाचे प्रमाण पण मोठ्या प्रमाणात असते.

मित्रांनो ही जी नैऋत्य दिशा आहे या दिशेचे स्वामी राहू आणि केतू हे दोन्ही पापी ग्रह आहे. म्हणून आपण याबाबत काळजी घेतली पाहिजे अशा घरातील लोकांवर सातत्याने काही ना काही बाधा निर्माण होत असतात. जादु टोने या घरातील लोकांना सातत्याने परेशान करताना दिसून येतात. रक्त विकार किंवा कुष्ठरोग अशा प्रकारच्या रोगांनी हे लोकं सातत्याने घेरलेले असतात.

सोबतच नेऋत्य दिशेला मुलांची खोली, टॉयलेट, विहीर, देवघर अस काहीही असता कामा नये. आपल्या घरातील कर्ता पुरुष किंवा करता स्त्री ची खोली या नेऋत्य दिशेला असेल तर ते अतिशय शुभ मानले जाते. आपल्या घरातील काही मशीने वगैरे असतील त्यावर ते आपल्या घराचा खर्च वगैरे चालतो किंवा शेतीसाठी उपयोगी सामान असेल हा जर या नेऋत्य कोप-यात ठेवला तर आपल्याला दान लाभाची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते.

कॅश काउंटर मशीन आपण नैऋत्य बाजूला ठेवली तर आपल्याला धनलाभ होतो. ही नैऋत्य दिशा पृथ्वीतत्त्व दिशा आहे, त्यामुळे इतर कोपर्‍यात पेक्षा हि नैऋत्य दिशा थोड्या उंचावर असायला हवी. आणि या ठिकाणी भारी भक्कम असता मान ठेवायला पाहिजे. जर निवृत्त दिशा इतर कोपरा पेक्षा खाली भागावर असेल.

म्हणजे खड्ड्यांमध्ये असेल तर अशा घरातील लोक कोणत्या ना कोणत्या आजारामुळे सतत त्रासलेले असतात सोबतच अशा लोकांच्या मनामध्ये कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची भीती असतेच आणि त्यांच्या घरातील धनसंपत्ती कोणत्या प्रकारे नाश पावते. म्हणजेच अशा घरामध्ये धन पैसा आणि वैभव टिकत नाही.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *