येथे जाळा एक कापूर घरातील वाईट शक्ती नष्ट होईल. नकारात्मकता दूर होईल.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

तुम्हाला माहितीच असेल की २१ जून सोमवारच्या दिवशी निर्जला एकादशी आहे. निर्जला एकादशी म्हणजे या दिवशी उपवास केला जातो आणि उपवास केला म्हणजे या दिवशी पाणीही पिता येत नाही याच कारणामुळे तिला निर्जला एकादशी असे संबोधले जाते.

असे मानले जाते की या दिवशी उपवास केल्याने आपले पाप नष्ट होतात आपल्या चुकांना माफी मिळते मित्रांनो एकादशी हा विष्णू देवाचा व लक्ष्मी मातेचा दिवस मानला जातो या दिवशी उपास व व्रत करून आपण काही उपाय करू शकतो.

उपास नाही केला तरी आपण हे उपाय करू शकतो. ज्यामुळे आपल्या घरात भरभराट येते सुख-समृद्धी लागते व कोणतेही वाईट शक्ती आपल्याजवळ येत नाही. नकारात्मकता ही नष्ट होते पैसा कमी पडत नाही व दलिद्रता दूर होते.

आजचा उपाय असा आहे की या ठिकाणी तुम्हाला २१ तारखेला निर्जला एकादशी च्या दिवशी नंतर घरात या ठिकाणी एक कापूर जाळायचा आहे. तर हा कापूर कुठे जाळायचा तर तुम्हाला २१ तारखे नंतर देवपूजा करताना संध्याकाळी देवासमोरच हा कपूर जाळायचा आहे. एक वाटी घ्यावी त्यामध्ये थोडे अक्षदा टाकावे म्हणजे तांदळाचे दाणे टाकावे.

त्यामध्ये दोन तीन वडी कापूर टाकावे. आणि तो कापूर जाळावा त्या जळत्या कापुराने तुम्हाला देवाची आरती करायची आहे. म्हणजेच तुम्हाला तीन वेळा कापुराच्या अग्नीने देवाला ओवाळायचे आहे. आणि असा उपाय केल्याने देवता प्रसन्न होतील विष्णु भगवान ही प्रसन्न होतील आणि तुमच्या घरामध्ये सुख समृद्धी येईल.

अग्नी, अग्नीची साक्षी, आणि अग्नी ची आरती देवाला अत्यंत प्रसन्न करते आणि कापूर तर आपण प्रत्येक पूजेत वापरतो. अशाप्रकारे निर्जला एकादशी च्या दिवशी कापूर जाळून देवाची आरती केली तर आपल्या घरातली नकारात्मकता नष्ट होते व वाईट शक्ती नेहमी दूर राहतात. तर नक्की हा उपाय आपण २१ जून च्या नंतर करा.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *