कोणत्या घरी मुलगी जन्म घेते ? नक्की वाचा.

Daily News

नमस्कार मित्रांनो.

देव कोणत्याही घरात मुलगी पाठवत नाही जे लोक नशीबवान असतात किव्वा मोठ्या मनाचे असतात त्यांच्याच घरी देव मुलींना पाठवतो. ज्यांचे मन लहान असते जे मनाने वाईट असतात अश्या व्यक्तींच्या घरी देव कधीही मुलगी पाठवत नाही. ज्यांची देण्याची म्हणजेच दान करण्याची नीती असते अश्याच व्यक्तींच्या घरी मुली जन्म घेतात.

म्हणून त्यांनाच कन्यादानाचे भाग्य मिळते. एकदा स्वामी विवेकानंद वैष्णोदेवीच्या मंदिरात दर्शन करायला जात असताना, त्यांना वाटेत एक शेतकरी दिसला शेतकर्याबरोबर दोन मुली होत्या त्यातील जी लहान मुलगी होती तिला त्याने खांदयावर बसवले होते. तर दुसऱ्या पोरीचा हात धरून ते डोंगर चढत होते तर स्वामी विवेकानंद त्या शेतकऱ्याला म्हणाले बाबा तुम्ही कुठं जात आहेत? शेतकरी म्हणाला मी देवीच्या मंदिरात दर्शनासाठी जात आहे.

त्यावर स्वामी विवेकानंद म्हणाले बाबा तुम्हाला जर त्या मुलीचा भार झाला असेल तर तिला माझ्याकडे द्या. वरती मंदिरात मी तिला तुमच्याजवळ देतो. तेव्हा त्या शेतकऱ्याने उत्तर दिले. स्वामी मुलगी कधीही वडिलांच्या खांद्यावर भार नसते उलट ती जेव्हा वडिलांच्या खांद्यावर असते तेव्हा वडिलांचा भार कमी करत असते. अशी असते मुलगी ज्या आईवडिलांना मुलगी भार वाटते ते आईवडिल असूच शकत नाही.

एकवेळ मुलगा आपल्या आईवडिलांना दुःखात बघू शकतो पण मुलगी कधीच नाही. वडिलांना थोड ही दुःख झाल तरी मुलगी कासावीस होऊन जाते. जोपर्यंत मुलगी घरात असते खेळत असते बागडत असते पण एकदाची ती सासरी गेली की आपण फक्त तिची आठवण करत असतो.

जोपर्यंत विवाह होत नाही तोपर्यंत बाबा थकून आले की, त्यांना पाणी देते, चहा देते, त्यांच्यासोबत जेवते, वडिलांची चिंता करते त्यांना काय हवे नको ते बघते व त्यांची विचारपूस करून औषधपाणी वेळेवर देते. म्हणून तर म्हणतात मुलगी म्हणजे वडिलांची आईच असते ती आईसारखीच वडिलांची काळजी घेत असते.

वेळप्रसंगी ती रागावले चूक असेल तर चूक दाखवून देईल परंतु याच ठिकाणी सून असेल तर जी आपल्या पतीची जेव्हढी काळजी घेते तेव्हढी आपल्या सासू सासर्यांची कधीच घेणार नाही. जर मुलगी सासरी गेली तरी दहा वेळा फोन करून ती वडिलांना औषधपाण्याची आठवण देईल. जेवण केले का? काय केले याची विचारपूस करेल.

जर मुलीला लांब दिले असेल तिला लवकर येणे शक्य नसेल तर ती आईवडिलांच्या आठवणीने व्याकुळ होते. जर लेक सणाच्या दिवशी आपल्या माहेरी येत नसेल तर आई जो कोणी तिच्या घराकडे जात असेल त्याच्याकडे लाडू, चिवडा, शेव अश्या काही वस्तू पॅक करून देते व त्यांना सांगते माझ्या लेकीला सांगा तुझी खूप आठवण येते कधीतरी येत जा.

आणि तो पुरुष जेव्हा ती पिशवी त्या लेकीला देतो तेव्हा तिला इतका आनंद होतो की तिच्या आनंदाचे काय वर्णन करावे. आणि ते त्या व्यक्तीला विचारते माझे बाबा कसे आहेत ती तिच्या आईबद्दल विचारत नाही कारण मुलींचा वडिलांवर खूप जीव असतो व मुलांचा आईवर, मुलगी आधी वडिलांबद्दल विचारते. माझे बाबा कसे आहे, जेवण नीट करतात ना,त्यांचे औषधपाणी बरबर चाललंय ना.

जेव्हा तो माणूस तिला वडिलांचा शुभ समाचार देतो तेव्हा मुलगी आनंदाश्रून्नी न्हाऊन निघते. आपण जर एक लहान मुलाच्या हातात बाहुली दिली तर तो तिचे हात तोडेल, उपटेल व कपडे काढून फेकेल मात्र तीच बाहुली एक मुलीच्या हातात दिली तर ती तिला साडी नेसवेल, केस विंचरेल व तिला थोपटेल. म्हणजे मुलींमध्ये जन्मतः च माया असते.

आपण म्हणतो की लग्नाच्या वेळी सर्वात जास्त आई रडते मात्र शिवपूराणात लिहिलेल आहे. जेव्हा पार्वतीचे लग्न झाले तेव्हा सर्वाचे जास्त हिमालयराज रडले होते. परंतु वडील असे समोर येऊन रडत नाही, पाठवणीच्या वेळीही ते दारात रडतात कारण ते मुलीला सासरी जाताना पाहू शकत नाही. आई मुलीच्या गळ्यात पडून रडते मात्र वडील तस करत नाही.

जोपर्यंत मुलगी घरात आहे आनंद साजरा करा. मुली घरात असतील तर फक्त आनंदच आनंद असतो. लग्नकार्यातही सून व नणंद आल्या नाही तर ते घर लग्नघर वाटत नाही. त्यांना तुमच्याकडून काहीच नको असते. आपल्या प्रॉपर्टी चे वाटेकरी तर मूल असतात मुली तर फक्त प्रेमाच्या भुकेल्या असतात.

त्यांना माहेरी आल्यावर फक्त प्रेम आपुलकी व फक्त गोड शब्दांचीच अपेक्षा असते. जितके सुख मुलांमुळे मिळत नाही त्या दुप्पट सुख मुलीचा चेहरा पाहूनच मिळते. जर मुलीला काही काळजी किव्वा दुःख असेल तर ती आपले दुःख कोणालाच सांगत नाही अश्या या मुली जे व्यक्ती मोठे नशीबवान सतात अश्याच लोकांच्या घरी जन्म घेतात.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *