मनुष्याला मृत्यूनंतर मुक्ती हवी असेल तर त्याने काय करावे. स्वामींनी दिलेला संदेश.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

हा लेख गरुड पुराणातून घेतला आहे. जेव्हा पक्षीराज गरुड संपूर्ण सृष्टी परिक्रमा करत होते. तेव्हा त्यांना सगळेच जीव
दुःखी दिसले तेव्हा तेव्हा गरुडाने भगवान विष्णूंना विचारले या सृष्टीमध्ये प्रतिदिन करोडो जीव जन्म घेतात आणि मृत्यू पावतात याचा अंत नाही.

इथे कोणीही सुखी नाही, सगळे दुःखात आहे. त्यामुळे जर एखाद्या जीवाला दुःखांपासून मुक्ती हवी असेल तर त्याने काय करावे. तेव्हा भगवान विष्णूने त्यांना सांगितले मनुष्याकडे शरीर असून सुद्धा आत्माच्या मुक्तीचा विचार करा नाही. मनुष्या शिवाय कोणताच प्राणी या शरीराचे महत्त्व जाणू शकत नाही.

म्हणून शरीर सुरक्षित ठेवून सत्य कर्म करत राहिले पाहिजे. धनसंपत्ती पुन्हा मिळू शकते, पण मनुष्य शरीर नाही. शरीराची सुरक्षा कर्तव्य योग अभ्यासासाठी आवश्यक आहे. शरीर हे एक मुक्तीचे साधन आहे. हा संसार दु:खाचा पेटारा आहे.

जोपर्यंत मनुष्य मोह मायेत अडकून राहील तोपर्यंत तो दुःखीच राहील. जर मोह करायचा असेल तर भगवंताचा करावा. कारण तोच तुम्हाला तारणार आहे. भगवंताचा मोह करण्यासाठी मनाची शुद्धता आवश्यक आहे. काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हे मनुष्याच्या पतनाची कारणे आहेत.

माझ आहे आणि माझ माझ नाही हे दोन पदे आहे. माझ आहे ते बंधन आहे आणि माझ नाही ही मूर्ती आहे. म्हणून जो मुक्तीसाठी इच्छुक असेल त्याने सगळी बंधने सोडून सत्य स्वीकारायला हवे. जे कर्म मनुष्याला बंधनात अडकत नाही तेच सत्य कर्म असतात.

ब्रह्म प्राप्तीसाठी मनुष्य जेव्हा त्याच्या जीवनाच्या अंतिम चरणी पोहोचतो. तेव्हा संसारी इच्छाशक्ती पासून वेगळा होऊन त्यांनी असा विचार करावा की, मी ब्रह्माचा अंश आहे आणि त्याने ओम या मंत्राचे ध्यान करावे असे केल्याने मनाची शुद्धी होते व अध्यात्मिक तेज प्राप्त होते.

या जन्म-मृत्यूच्या सत्याला जाणून घेणारे ज्ञानी सत्य कर्मी धार्मिक वृत्ती कर्तव्य पालन करणारे माझ्यावर श्रद्धा ठेवणारे मला प्रिय आहे. मनुष्य जीवन व लोकांना मरताना पाहतो. पण स्वतःला अमर समजतो. जो मनुष्य मृत्यूच्या वेळी बंधनात अडकतो त्याला मुक्ती कशी मिळणार.

त्याने मृत्यूच्या वेळी फक्त माझे स्मरण करायला हवे. पण तो बंधनात अडकतो की, माझ्या नंतर माझ्या कुटुंबीयांचे कसे होणार. मी आयुष्यभर कमावलेला संपत्तीचे काय होणार खरा मृत्यू हे सत्य आहे आणि ते स्वीकारायला हवेत.

त्याच नात हे फक्त माझ्याशी आहे बाकी सगळे हे फक्त त्याच्या या जन्माची सोबती आहे. पण मी त्याच्यासोबत मृ-त्यू-नंतरही असणार आहे. जर मनुष्याने जीवनाचे सत्य स्वीकारले मनाची शुद्धी ठेवली आणि माझे स्मरण करीत राहिला. तर तो मला येऊन मिळतो.

तर अशाप्रकारे भगवंताने पक्षी राज गरुडाच्या शंकेचे निरसन केले. श्री स्वामी समर्थ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *