सासरी राज करतात या ६ नावाच्या मुली अस असत त्यांच्या सासरकडील आयुष्य.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

चाणक्य नीति हा आचार्य चाणक्य यांच्या द्वारा लिहीला गेलेला एक नीती ग्रंथ आहे. ज्यामध्ये जीवनाला सुखी आणि समृद्ध बनवण्याचे उपाय सांगितले आहेत. उद्देश हा मानवी जीवनाला त्यांच्या जीवना विषयीच्या प्रत्येक गोष्टीची व्यावहारिक शिक्षा देणे हा आहे.

चाणक्य एक महान ज्ञानी होते. त्यांनी त्यांच्या नितीच्या जोरावर चंद्रगुप्त मौर्यला राज सिंहासनावर बसविले होते. तर मआपण आजच्या लेखामध्ये अशा ६ मुलींचे नाव पाहणार आहोत. ज्या मुली लग्नानंतर त्यांचे सासरी राज करतात.

लग्नानंतर स्त्रीला तिच्या आईच घर सोडून सासरी जावे लागते आणि इथूनच त्यांच्या नवीन आयुष्याची सुरुवात होते. अशा मध्येच प्रत्येक स्त्रिला वाटत की त्यांचा हा नवीन प्रवास, नवीन आयुष्याची सुरुवात आनंदाने व्हावे. यामध्ये कोणतीही बाधा नसावी. कोणतेही अडथळे नसावेत आणि त्या नेहमी त्यांच्या सासरी सुखी राहाव्या. नेहमी आनंदात राहव्यात.

तर आम्ही तुम्हाला अशी ६ नाव सांगणार आहे की ज्या मुली त्यांच्या सरासरी नेहमी आनंदात, नेहमी सुखी-समाधानी राहतील. त्यांना सासरच्या मंडळींच खूप प्रेम मिळते. अशी ६ नाव तुम्हाला आजच्या लेखामध्ये सांगाणार आहोत.

१) A नावाच्या मुली- सांगितले जाते की A नावाच्या मुली या मानाने खूप चांगल्या असतात आणि खूप भाग्य शाली देखील असतात. या मुली ची जोडी स्वार्गातूनच बनून येते. त्यामुळे या मुली त्यांच्या सासरी खूप आनंदात राहतात.

२) D नावाच्या मुली- या त्यांच्या पार्टनर सोबत1 तसेच त्यांच्या सासरच्या मंडळी सोबत देखील खूप प्रेमाने वागतात.
त्याचबरोबर या मुली सासरच्या लोकांना आनंदी कसे ठेवायच हे या मुलींना खूप चांगल्या प्रकारे येत. त्यांच्या गुणांमुळेच अशा मुली त्यांच्या सासरी खूप सुखी व आनंदात असतात.

३) M नावाच्या मुली- या स्वभावाने खूप साध्या असतात व या मुलींना सासरच्या लोकांच खूप प्रेम मिळत. या मुली नेहमी खर बोलतात आणि या मुलींना कोणाला फसवण किंवा कोणासोबत खोट बोलणं बिल्कुल सुद्धा आवडत नाही आणि याच कारणाने यामुळे त्यांच्या सासरे खूप सुखी असतात.

४) S नावाच्या मुली- ज्या मुलींचे नाव हे S अक्षरा पासून सुरु होते. अशा मुली त्यांच्या सासरच वातावरण आनंददायी ठेवत असतात. त्याचबरोबर या मुलींमध्ये आत्मविश्वास खूप असतो आणि यामुळेच यामुली त्यांच्या सासऱ्यांची मन लवकर जिंकतात.

५) P नावाच्या मुली- प नावाच्या मुली या त्यांचा पार्टनर व त्यांच्या घराच व्यवस्थित सांभाळ करतात. त्याच बरोबर ज्या लोकांच्या जीवनात प नावाची मुलगी येते. त्यांचे जीवन हे नेहमी आनंदाने भरून जाते. इतकच नाही तर सासरचे लोक देखील या मुलींना खूप जास्त प्रेम देतात.

६) R नावाच्या मुली- हे खर आहे की R नावाच्या मुली या नेहमी त्यांची एक नवी ओळख करण्याच्या मागे असतात.
पण तरीसुद्धा या मुली त्यांच्या परीवाराला सोबत घेऊनच पुढे जात असतात.

त्यांच्या या चांगले पणामुळेच त्यांच्या सासऱ्यांच्या खूप आवडत्या बनतात आणि या मुली त्यांच्या नवऱ्या सोबत सासरच्या लोकांवर देखील खूप प्रेम करतात.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *