महिलांनी स्वयंपाक करताना याप्रकारे नामस्मरण करावे याने खूप लाभ होतो.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो

महिलांनी स्वयंपाक करताना या प्रकारे नामस्मरण करावे. याने घरातील सर्व इडा, पिडा नष्ट होतात आणि सर्व इच्छा सुद्धा पूर्ण होतात. स्वयंपाक महिला करत असतील किंवा पुरुष करत असतील त्यांनी सुद्धा हा मंत्र नक्की बोलावा. म्हणजे नामस्मरण नक्की करावे.

कशा प्रकारे करावे आणि कोणत्या मंत्राचे नामस्मरण करावे. यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा. जीही महिला म्हणजे जी व्यक्ती स्वयंपाक करत असेल त्यांनी जर नामस्मरण करता करता स्वयंपाक केला. तर त्या जेवणामध्ये दैवी शक्ती सकारात्मक ऊर्जा उतरते आणि खाणाऱ्याचे मन प्रसन्न राहते.

तो समाधानी राहूतो आणि जर स्वयंपाक करताना नामस्मरण नाही केले आणि महिला वेगळेच विचार करत आहे. घराचे विचार किंवा काहीतरी द्वेष-राग ज्या भावनेने स्वयंपाक केला तर जेवणामध्ये तीच उर्जा उतरते. नकारात्मक ऊर्जा, द्वेषाची ऊर्जा, रागाची ऊर्जा आणि जेवण करणाऱ्यांवर सुध्दा तोच प्रभाव पडत असतो.

म्हणून महिलांनी स्वयंपाक करताना या प्रकारे नामस्मरण करावे. नामस्मरण दोन मंत्राचे करू शकतात. एक मंत्र आहे ओम नमो नारायण मंत्र आहे. दुसरा मंत्र आहे श्री स्वामी समर्थ. दोन्ही मंत्राचे नामस्मरण करायचे नाहीये. फक्त एकाच मंत्राच्या नामस्मरण करायचे.

तुम्हाला कोणत्या मंत्राने लाभ होतो, तुम्हाला कोणत्या मंत्राने एक ऊर्जा तुमच्या अंगात, तुमच्या मनात वाटते किंवा कोणत्या मंत्राने तुम्हाला चांगल वाटत. त्यानुसार तुम्ही नामस्मरण करावे. ओम नमो नारायण किंवा श्री स्वामी समर्थ.

ज्यांना श्री स्वामी समर्थ नामस्मरण करायचे. त्यांनी श्री स्वामी समर्थ ज्यांना ओम नमो नारायण करायचे असेल त्यांनी ओम नमो नारायण करा. फक्त कोणतेही काम करत असताना फक्त हळुवारपणे सावकाशपणे ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण असा जप करायचा आहे.

श्री स्वामी समर्थ असेल तर मग श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ तुम्ही बोलून करू शकतात किंवा मनातल्या मनात सुद्धा हे नामस्मरण करू शकतात. पण जी व्यक्ती स्वयंपाक करत आहेत त्यांनी नामस्मरण नक्की करावे. यांनी खूप लाभ होतो आणि अनुभव तुम्हाला स्वतःला येतील.

जर हा लेख आ-व-डला असेल तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. तसेच अशाच प्रकारच्या अनेक नवनवीन प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेज ला लाई-क कराय-ला वि-सरु नका.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *