हा एक पदार्थ जवळ ठेवा ऑ क्सिजन नेहमी १००% राहील. क फ होणारच नाही, फु फ्फु स स्वच्छ, प्रतिकारशक्ती प्रचंड वाढेल.

Uncategorized

नमस्कार मित्रांनो.

सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थिती पाहता आपल्या शरीरातील सर्वात महत्त्वाचा अवयव आहे फु फ्फुस.कारण ऑ क्सिजन घेण्यास आणि का र्बन-डाय-ऑ क्साइड काढून टाकण्यास फु फ्फुस मदत करत असत.शरीराची प्रतिकारशक्ती चांगली राहावी.

शरीरामध्ये ऑ क्सिजन लेवल नेहमी चांगली राहणे खूप महत्त्वाचे ठरते.ही ऑक्सिजन लेवल तुमच्या फु प्फु साच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतो.काही व्यक्तींना व्य सन तं-बा-खू गु-ट-खा खाण्याची सवय असते.ज्यामुळे फुफुसाचे कार्यशक्ती कमी होते.

व्हा-य-र-ल इन्फेक्शन स र्दी खो कला ता प यामुळे ऑ क्सिजन लेवल शरीरातील कमी होते.ज्यामुळे वारंवार द म लागणे, घाबरल्या सारखे होणे,अचानक एखादा अवयव नि कामी झाल्या सारख वाटणे, लवकर आ जारी व्यक्ती बरी न होणे.

अशा वेळेस फु प्फु साची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी योग्य आहार, योग्य व्यायाम करणे, वेळेत उपचार करणे यासोबतच काही घरगुती उपायांचाही फु प्फुसाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी फायदा होतो.

असा हा आजचा घरगुती उपाय नक्कीच तुमच्या फु फ्फु सांची कार्यशक्ती वाढवेल ज्याद्वारे ऑक्सिजन लेवल वाढवेल.

ज्याद्वारे ऑ क्सिजन लेवल वाढेल, श्वास मोकळा होईल, सोबत असणारा स र्दी खो कला कमी होण्यास मदत करेल. असा हा उपाय बनवण्यासाठी कोणते पदार्थ लागणार आहेत.
ते या लेखात पाहूया.

सर्वप्रथम पहिला पदार्थ लागणार आहे तो पदार्थ म्हणजे भीमसेनी कापूर- कापूर हा देवपूजेसाठी आरती साठी वापरतात त्याच्या सुगंधाने घरात प्रसन्न वातावरण होते तसेच कापराच्या सुगंधाने जि वाणू वि षाणू लहान की टक नष्ट होतात.

त्यामुळे वातावरण शुद्ध राहते व आ जार दूर होतात. वैज्ञानिक संशोधनामुळे हे सिद्ध झाले आहे. अशा या कापरामध्ये अँ टी इ न्फें ट्री आणि अँटी कं जि टी व गुण असतात. ज्यामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते.

म्हणून तर बर्फाळ प्रदेशामध्ये पर्यटनाच्या वेळी उंचावर चढताना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास कापूर हुंग ण्यास देतात. म्हणून त्यासाठी आपणास भीमसेनी कापूर लागणार आहे. एक छोटा तुकडा साधारणतः दोन ते पाच ग्रॅम पर्यंत तुम्ही हा तुकडा घेऊ शकता.

असा हा भीमसेनी कापूर घेतल्यानंतर पुढच्या पदार्थ आजच्या उपाय साठी लागणार आहे तो म्हणजे लवंग मा यग्रेन स र्दी का नातील इ न्फे क्शन श्वास घेण्यास त्रास होणे. यावर लवंग अत्यंत गुणकारी ठरते. कारण यामधील अँ टी सेप्टीक गुणधर्म फु फ्फु साचे इ न्फे क्श न दूर करण्यास मदत करते.

याद्वारे श्वास घेताना होणारा त्रास कमी होतो अशी ही गुणकारी लवंगाचे उपाय साठी लागणार आहे साधारणतः चार लवंग घरातील जे साहित्य असेल त्या साहित्याच्या मदतीने हे एकदम बारीक करून घ्या.

बारीक करून घेतल्यानंतर यामध्ये आपणास घ्यायचे आहे. यानंतर पुढचा पदार्थ लागणार आहे तो पदार्थ म्हणजे ओवा. पोटाशी संबंधित अनेक विकारांमध्ये ओवा गुणकारी आहेच परंतु श्वा सा संबंधी आ जा रामध्ये ओवा अत्यंत गुणकारी ठरतो.

कारण या मधील थाय मॉइल चा गंध नि को टिनिक ऍ सि ड फॉ स्फ रस लोह इत्यादी घटक शरीरातील हा निकारक तत्त्वे बाहेर काढण्यास मदत करतात. म्हणून आजच्या उपाय साठी लागणार आहे आपणास ओवा.

ओवा एक चमचा घरातील साहित्याच्या मदतीने ओवा एकदम बारीक करून घ्या. बारीक करून घेतल्यानंतर यामध्ये शेवटचा घटक लागणार आहे तो म्हणजे नि र्गिली तेल यामध्ये अँ टी बॅ क्ट रेल गुणधर्म असतात.

तसेच हे तेल अँ-टी से प्टिक म्हणून कार्य करते. ज्याद्वारे सा यनस स र्दी घ सा ख वख वणे द म्याचा त्रास आणि व्हा य रल इ न्फे क्शन मुळे होणाऱ्या समस्या मध्ये आराम मिळतो. तसेच हे निर्गीली तेल छातीवर लावले असता शरीराला ऑ क्सिजन अधिक चांगल्या प्रकारे मिळण्यास मदत होते.

त्याव्दारे पोटातील ज ळजळ आणि सं सर्ग दूर करण्यासाठी मदत होते. म्हणून आजच्या उपायासाठी निलगिरी तेल लागणार आहे. आपणास दोन ते तीन थेंब लागणार आहे अशा दोन ते तीन थेंब घेतल्या नंतर हे सर्व मिश्रण चांगल्या प्रकारे एकजीव करा.

एकजीव केलेले मिश्रण कॉटन कपड्या मध्ये टाका. यानंतर त्याची पुरचुंडी तयार करा. ही जी तयार होणारे पुरचुंडी आहे ती दोऱ्याच्या मदतीने चांगल्या प्रकारे बांधून ठेवा. ज्या वेळेस गरज लागेल तेव्हा याचा वास घ्या.

आपल्या छातीजवळ ठेवा किंवा आपल्या उशाच्या जवळ ठेवा याच्या वासाने असणारा सा यनस, स र्दी प ड से, खो क ला कमी होतो. तसेच ज्या व्यक्तींची ऑक्सिजन लेवल कमी आहे आणि ज्या व्यक्ती सं क्र मित आहे त्या व्यक्तीने नेहमी हा उपाय जवळ ठेवा. याने ऑक्सिजन लेवल नक्कीच वाढेल.

जर हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. त-सेच अ-शाच प्र-का-रच्या अने-क नवन-वीन प्र-कारच्या मा-हितीसाठी आ-मच्या फेसबु-क पेज ला लाईक करायला विसरु नका.

सूचना- आ-म्ही आ-ज ज्या टिप्स दि-ल्या आ-हेत त्या सा-मान्य उप-योगाच्या टिप्स आ-हेत. एखाद्या आजाराने संक्रमित असल्यास कोण-त्याही डॉ-क्टर किंवा मे-डिकल प्रो-फेशनलच्या स-ल्ल्या-शिवाय हे उपा-य करु नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *