तुम्ही झाडू कुठे ठेवता? या चुका अजिबात करू नका. नाहीतर पश्चाताप होईल.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

तुम्ही तुमच्या घरात झाडू कुठे ठेवता, कारण या चुका जर तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला यामुळे खूप साऱ्या समस्या तुमच्या जीवनात होऊ शकतात. म्हणून या चुका अजिबात करू नका.

झाडू लक्ष्मी मातेचे स्वरूप सुध्दा या झाडूला मानले जाते. म्हणून जेव्हा आपण झाडू नवीन असतो तेव्हा त्या झाडूचे पूजन करतो. कारण ही झाडूच असते, जी आपल्या घरातून कचऱ्या सोबत नकारात्मकता वाईट शक्ती सुद्धा झाडून बाहेर नेते.

यामुळेच म्हणजे झाडू मुळे आपल्या घरात लक्ष्मीचे आगमन होते. कारण ती आपल्या घराला स्वच्छ करण्याचे काम करते. तर या झाडू संबंधित काही नियम आहेत, काही गोष्टी आहेत. त्याचे पालन आपण करायला पाहिजे.

पहिली गोष्ट म्हणजे झाडू तुम्ही कुठे ठेवतात? बरेच लोक झाडू बेड खाली म्हणजेच पलंगाखाली ठेवतात ही सगळ्यात मोठी चूक आहे. बेड खाली, पलंगाखाली झाडू चुकून सुद्धा ठेवायला नाही पाहिजे. जिथे चप्पल-बूट असतात तिथे सुद्धा काही लोक झाडू उभा करून ठेवतात. किंवा खाली झोपून ठेवतात. ही सुद्धा चूक अजिबात करायला नाही पाहिजे.

झाडू अशा जागेवर ठेवा तिथे पलंग नसेल, चप्पल नसतील किंवा काहीतरी जेही तुमचे मोजे किंवा काहीतरी कापड असतील, पुसण्याचे कापड असतील तिथे नका ठेऊ. स्वच्छ जागेवर अशी झाडू ठेवा की बाहेरून कोणता व्यक्ती आपल्या घरात आला तर त्याला ती झाडू दिसता कामा नये.

आपला सुद्धा म्हणजे घरात राहणाऱ्यांचे सुद्धा त्या झाडूला स्पर्श होता कामा नये म्हणजे पाय लागता कामा नये. झाडू कधीही उभी करून ठेवायला नाही पाहिजे. म्हणजे आपण भिंतीला उभी करून झाडू ठेवायची नाही. झाडू नेहमीच झोपून खाली ठेवायची असते.

जेव्हा आपल्या घरात कपाट असते, तिजोरी असते त्याच्या आत सुद्धा झाडू नाही ठेवायची, त्याच्यामागे सुद्धा झाडू नाही ठेवायची. झाडू तुम्ही सोप्या खाली ठेऊ शकतात किंवा अन्य कोणती तुमच्या घरात जागा असेल तिथे सुद्धा तुम्ही झाडू ठेऊ शकता.

बऱ्याच लोकांच्या घरात काय असते की ते झाडू मारतात त्यामुळे जो कचरा गोळा होऊन राहतो त्यावर झाडू ठेवून ते दुसऱ्या कामाला लागतात. झाडू ही घराची साफसफाई तर करतेच कचरा तर बाहेर काढतेच पण कचऱ्या सोबत झाडू आपण कधीच नाही ठेवायला पाहिजे.

डस्टबिन सोबत सुद्धा झाडू आपण नाही ठेवायला पाहिजे. लक्ष्मी चे स्वरूप त्या झाडूला मानले जाते. म्हणून काही गोष्टी आपण पाळायला पाहिजे. झाडू उभी नाही ठेवायची, बेडखाली नाही ठेवायची किंवा कपाटाला, तिजोरीला लागून नाही ठेवली पाहिजे.

तिथे चप्पल, बूट असतात तिथे सुद्धा झाडू नाही ठेवली पाहिजे. तर या गोष्टी पाळा आणि या चुका अजिबात करू नका. तुमच्या घरात लक्ष्मीचे आगमन यांने होईल आणि नकारात्मकता कायमची नष्ट होईल.

जर हा लेख आ-व-डला असेल तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. तसेच अशाच प्रकारच्या अनेक नवनवीन प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेज ला लाई-क कराय-ला वि-सरु नका.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *