कोणताही पैशांचा व्यवहार करताना कोणाला पैसे देताना हे चार शब्द नक्की बोला.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

तुम्ही कोणताही पैशाचा व्यवहार करत असाल किंवा कोणालाही पैसे देत असाल. तर पैशाचा व्यवहार करताना किंवा कोणालाही पैसे देताना हे चार शब्द जर तुम्ही बोलायला शिकाल किंवा व्यवहार करताना पैसे देताना हे शब्द बोलाल तर तुमचे पैसे कधीच कुठे वाया जाणार नाही. पैसे दुपटीने तुमच्याकडे परत येतील.

भरपूर सेवेकरांचा एक प्रश्न होता की, आम्ही कोणाला तरी पैसे दिलेले आहे उसणे दिलेले आहे. कोणीतरी उदार घेऊन गेलेले आहे. पण आता ते पैसे परत मिळत नाहीयेत किंवा कुठेतरी आमचे पैसे अडकलेले आहेत ते पैसे सुद्धा आम्हाला परत मिळत नाहीये.

तर पैशाच्या या सगळ्या समस्यांसाठी हा एक उपाय हे चार शब्द तुमच्यासाठी बहुमोलाचे असू शकतात. आपण बऱ्याचशा वेळेस पैशाचा व्यवहार करतो कोणताही व्यवहार असू द्या. काहीतरी अशा खरेदीच्या वेळेस पैशाचा व्यवहार करताना तुम्ही हे चार शब्द बोलावेत.

दुसरे जर कोणी तुमच्या कडून पैसे उसणे मागत असतील उदार मागत असतील तर त्यांना तुम्हाला पैसे द्यायचे असतील. तरी तुम्ही हे चार शब्द फक्त एक वेळेस नक्की बोला यांने तुमचा पैसा कधीच कुठे वाया जाणार नाही आणि जो पैसा असेल तो परत तर येईलच पण त्यामध्ये वाढ सुद्धा होईल.

तर तुम्ही नक्की हे चार शब्द लक्ष्मी मातेचे मंत्र आहेत तुम्ही नक्की बोला. आता हे चार शब्द कोणते आहेत तर तुम्हाला पैशाचा व्यवहार करताना किंवा कोणालाही पैसे उसणे किंवा उदाहरण देताना फक्त मनातल्या मनात बोलायचे आहे.

ओम श्रीम श्रीये नमः ओम श्श्रीम श्रीये नमः तसे तर व्यवहार करताना पैसे देताना एक वेळेस हे चार शब्द म्हणजे एक मंत्र बोलला तरी चालतात. पण जर मनातल्या मनात सारखा आपण ओम श्रीम श्रेय नमः ओम श्रीम श्रीये नमः एक वेळेस जरी बोलला तरी याचा लाभ तुम्हाला मिळतो.

जर हा लेख आ-व-डला असेल तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. तसेच अशाच प्रकारच्या अनेक नवनवीन प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेज ला लाई-क कराय-ला वि-सरु नका.

मंडळी कोणत्याही प्रका-रची अंध श्रद्धा पसर-वणे हा मराठी तडकाचा उद्देश नाही. केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा, उपाय, विधी आपल्या पर्यंत पो-हच-वले जा-तात.

मराठी तडका कोण-त्याही प्रका-रच्या अंध श्रद्धेला खत-पाणी घालत नाही. इथे शेयर होणारे लेख हे फक्त माहि-ती सा-ठी आहेत. त्यां-चा वा-पर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *