विटाळ, मा-सि-क पा-ळी, दहावे, तेरावे या संबंधित स्वामींच्या कारकिर्दीतील एक सत्य घटना नक्की वाचा.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

स्वामींनी आपल्या कारकीर्दीत कधी सोळ्या ओळ्याला महत्त्व दिले नाही, त्याची त्यांना अत्यंत चीड होती. एखादी अडचणीत असलेली बाई गर्दीतून दूर बसून आपल दर्शन घेत आहे असे दिसताच ते स्वतः उठून त्या बाईकडे जात आणि तिला आपल्या हाताने प्रसाद भरवत असत.

विटाळ या शब्दाचा त्यांना फार राग होता. ते म्हणात बाई ही आई आहे आणि आई कधीच विटाळशी होऊच शकत नाही. तुम्ही सगळे वेडे आहात जिने जन्म दिला तिला घरातून बाहेर बसवतात. याच संदर्भातील गोष्ट आपण माहिती करून घेऊया.

स्वामींचा परम भक्त चोळप्पा सगळ्यांना माहीत असेलच. त्यांनी एकदा घरी सत्य नारायणाची पूजा करायचा संकल्प केला. रिती प्रमाणे चोळप्पा स्वामींची परवानगी घ्यावयास मठात पोहोचला. स्वामींना त्याने नम्रपणे आपल्या संकल्पा बद्दल सांगितले आणि त्यांची परवानगी मागितली.

स्वामी ही खुश झाले आणि म्हणाले चोळप्पा सत्यनारायण घालतो छान पण प्रसादाचे जेवण मी आणणार. चोळप्पानी स्वामींची आज्ञा शिरसावंद्य मानली आणि प्रसन्न मनाने ते घरी परतले. आपल्या कुटुंबाशी चर्चा करून पुढील महिन्यात लाल योग्य मुहूर्त चोळप्पाने ठरवला.

पूजेची तयारी करण्यात चोळप्पाचे कुटुंब गुंतून गेले. झाले
पूजेचा दिवस उजेडला. प्रसादाची काहीच तयारी करायची नाही म्हणून चोळप्पा टेन्शन कमी होते. स्वामी प्रसाद आणणार म्हटल्यावर प्रश्नच नव्हता.

पूजेच्या बरोबर तेरा दिवस अगोदर स्वामींचे अक्कलकोट मधील एक भक्त साळीकर म्हणून त्यांचे वडील वारले होते आणि पूजेच्या दिवशी त्यांचे तेरावे होते. इकडे स्वामींना तेराव्याचे जेवायला कसं बोलवायच म्हणून साळीकर द्विधा मनस्थितीत होते.

इकडे पूजा संपत आली स्वामीनी भक्तांना पाठवून तेराव्याचे जेवण मागवून घेतले. ते जेवण घेऊन स्वामी चोळप्पाच्या घरी पोहोचले सत्यनारायण पुजेला स्वामींनी तेराव्याच्या जेवणाचा प्रसाद दाखवला. सगळे मुकाटपणे जेवले स्वामीं समोर बोलायची कोणाचीही टाप नव्हती.

अशीच सोळ्या ओळ्याची दुसरी गोष्ट- स्वामींची एक भक्तीन होती, तिच्या मनात गुरुचरित्र सप्ताह मांडण्याची तिर्व इच्छा उत्पन्न झाली. उद्यापासूनच सुरुवात करावी अस ती विचार करत होती, तिच्यासमोर दोन अडचणी होत्या. एक म्हणजे दुसऱ्या दिवशी अमावस्या होती आणि तिची मा-सि-क पाळी त्याच आठवड्यात होती. काय करावे अशा संभ्रमात ती पडली.

शेवटी तिने जाऊन स्वामींना विचारायचे ठरवले आणि ती स्वामींकडे स्वामींना नमस्कार करून काही विचारायच्या आतच स्वामी गरजले. ही अडचण, अमावस्या हे सर्व तुम्हाला लोकांसाठी आम्हाला याचे काही नाही. आमच्याकडे बघ सगळे कसे स्वच्छ आणि लखलखीत. ज गुरुचरित्र वाच.

वाचण्या अगोदर माझ्यासाठी एक पेला भर दूध ठेवायला विसरू नकोस आणि वाचून झालस की, ते दूध पिऊन टाक अडचण वगैरे काही नाही. स्वामींनी सांगितल्या प्रमाणे गुरुचरित्र मांडले आणि रोज पेलाभर दूध सुद्धा ठेवले. तीच सप्ताह सुरळीत पार पडला आणि उद्यापनाच्या दोन दिवसानंतर तिची पा-ळी सुरू झाली. ब्रह्मांडनायक तोचि एक समर्थ.

जर हा लेख आ-व-डला असेल तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. तसेच अशाच प्रकारच्या अनेक नवनवीन प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेज ला लाई-क कराय-ला वि-सरु नका.

टीप : वर दि-लेली माहि-ती सा-माजिक आ-णि धार्मिक मान्यते-च्या आ-धारावर दि-लेली आहे. या-मागे कोणतीही अंध श्रद्धा प-सरवण्याचा किंवा त्यास वा-ढ देण्या-चा उद्देश्य नाही. त्या-मुळे कोणी-ही त-सा गैरस-मज करून घेऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *