११ मे मंगळवार मोठी दर्श अमावस्या महिलांनी आपल्या मुलांसाठी हा उपाय करावा.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

११ मे मंगळवार मोठी दर्श अमावस्या आहे. ११ तारखेला मंगळवारच्या दिवशी दर्श अमावस्या आहे. या दिवशी घरातल्या महिलांनी आपल्या मुलांसाठी हा एक उपाय केला. तर नक्कीच मुलांचे भविष्य उत्तम होईल आणि त्यांना कोणत्याही गोष्टीची त्रास किंवा चिंता राहणार नाही. त्यांचे भविष्य बदलेल आणि त्यांची प्रगती होईल

महिलांनीच का? तर आईने केलेला उपाय मुलांसाठी खूपच लाभदायक असतो. फक्त महिलांनी आपल्या मुलांवरून ही एक वस्तू ओवाळायची आहे. त्यानंतर आपल्या घराच्या छतावर किंवा बाहेर एका साईडला एका जागेवर ठेवायची आहे.

आता ही येणारी मंगळवारच्या दिवशी ११ मे च्या दिवशी येणारी ही दर्श अमावस्याच्या दिवशी तुम्हाला सुद्धा हाच उपाय करायचा आहे. हा उपाय करण्यासाठी तुम्हाला फक्त एक वाटी भात शिजवायचा आहे. भात शिजवताना त्यामध्ये मीठ अजिबात घालू नये.

फक्त पाणी आणि तांदूळ फक्त भात येवढाच हवा की एक वाटी भात आपल्याला हवा आहे. भात सकाळच्या वेळेस म्हणजे दुपारच्या १२ वाजेच्या आत तुम्ही शिजवून घ्यायचे आहेत आणि १२ वाजेच्या आत हा उपाय तुम्हाला करायचा आहे.

तर आपल्या मुलांना आपले एक दोन मुल असतील किंवा मुलगी असेल तरी काही हरकत नाही. आपण सगळ्यांना एका रांगेत खाली बसून त्यांच्या वरून हा भात तुम्हाला ओवाळायचा आहे. भात असा ओवाळायचा की जसे आरती ओवाळतो तसा.

आपल्याला फक्त एक राउंड गोल फिरवायचा आहे. त्यानंतर तो भात आपल्याला घराच्या छतावर, एखाद्या कागदावर किंवा पानावर ठेवायचा आहे. छतावर ठेवणे शक्य नसेल तर घराच्या बाहेर तुम्ही एका साईडला तो पानावर किंवा कागदावर ठेवू शकतात.

कावळ्यांसाठी तो भात तुम्हाला ठेवायचा आहे. तर अशा रीतीने हा उपाय तुम्हाला करायचा आहे आणि हा उपाय तुमचे मुल १८ वर्षाच्या खाली असतील तरी तुम्ही हा उपाय करू शकतात. अठरा वर्षाच्या वर असतील मोठे असतील तरी हा उपाय तुम्ही करू शकता.

आईसाठी सगळेच मुले एक समान असतात त्यामुळे प्रत्येक आईने आपल्या मुलांसाठी उपाय नक्की करावा. यामुळे सगळे दुःख, समस्या, अडचणी निघून जातात.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *