जप माळेत १०८ मणी का असतात? कोणत्या कामासाठी कोणती माळ वापरावी माहिती करून घ्या येथे.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

मंडळी पगार आणि सेवा या देव प्राप्तीच्या मार्गातील साधने आहेत. हिंदू धर्मात जप करण्याला अत्यंत महत्त्व आहे. बघा कुठल्याही देवाचा जप केल्यानंतर त्यातील पुण्य प्राप्ती व जीवनात धन सुख-समृद्धी या गोष्टी प्राप्त होत असतात.

मग या जप माळेत १०८ मणी असतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का की जप माळे मध्ये १०८ मनी का असतात? हा प्रश्न तुमच्या मनात किंवा तुमच्या डोक्यात बराच वेळा झाला असेल. तर याचे थोडक्यात उत्तर या लेखामध्ये आपण माहिती करून घेऊया.

मान्यते प्रमाणे माळेचे जे मणी आहे ते १०८ असावेत. या १०८ मण्यांचा संबंध आहे. सूर्य हा पूर्ण पृथ्वीस नाहीत तर जीवसृष्टीचा दाता आहे. त्याच्या उर्जेवर सर्व जग चालते. तर एका वर्षात साधारणतः सूर्य २ लाख १६ हजार वेळा कला बदलतो.

वर्षात आपली स्थिती दोनदा बदलतो. सहा महिने उत्तरायण व सहा महिने दक्षिणायन असतो. मग सूर्य सहा महिन्याच्या एका स्थितीमध्ये १ लाख ८ हजार वेळा कला बदलतो. तर या कला बदलत असताना या संख्येतून शेवटचे ३ शून्य हटवून माळेतीतील १०८ मणी निर्धारित केले गेले.

त्यातील एक मनी सूर्यमालेतील १ – १ कलेचा प्रतीक आहे. जे एक कला अकलान वर मण्यांची माळ निर्धारित केली गेली अशी मान्यता ज्योतिष शास्त्रामध्ये आहे की, एकूण २७ नक्षत्र आहे. त्यातील एकूण १०८ चरण असतात म्हणून त्यातील एकेक मनी प्रत्येक चरणाचा प्रतिनिधित्व करतो.

म्हणजे त्या ज्योतिष शास्त्राच्या प्रत्येक चरणासाठी एक मणी या अर्थाने तमाळे मध्ये १०८ मनी आहेत. म्हणजे अशा दोन मान्यता की १०८ मनी का आहे. त्याचप्रमाणे दुसरी एक मान्यता अशी आहे की एकूण ९ ग्रह आहेत.

तसेच बारा राशी आहेत. म्हणजे ९ गुणिले १२ असे १०८ होतात. त्यानंतर अशी एक मान्यता आहे की २७ नक्षत्र व प्रत्येक नक्षत्राचे ४ चरण अशा पद्धतीने २७ गुणिले चार अस केल तर १०८ होतात. म्हणून माळेत १०८ मनी आहे.

अजून एक गोष्ट अशी की, कोणत्या कामासाठी कोणती जप माळ वापरावी. तर बघा सामान्यपणे जप माळेत १०८ संख्या गृहित धरली असली. तरी मण्यांच्या संख्या सांप्रदायाप्रमाणे व कामना जी भावना आहे मनातील ती प्राप्त होईल. जी करून घ्यायची त्यानुसार वेगवेगळे असते.

जी शव माळ असते ती ३२ मण्यांची असते. तर वैश्णव माळ १०८ म्हणायचे असते. धनलाभ यासाठी लोकांनी ३०० मण्यांची माळ जप करावी. पुष्टीसाठी २७ मण्यांची माळेचा जप करावा आणि सर्वसाधारण सिद्धीसाठी व सर्व ज्योतिष शास्त्रीय कामांसाठी १०८ मण्यांची माळ जप करावी.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *