अक्षय तृतीया येण्याआधीच घराला बांधा असा एक नारळ घरात अफाट सुख-समृद्धी येईल.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

या महिन्याचा सगळ्यात मोठा सण १४ मे शुक्रवारच्या दिवशी येणार आहे. तो म्हणजे अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आपण नैवेद्य करत असतो. गोडधोड जेवण करत असतो. सुट्टीचे दिवस असतात.

जर तुम्ही अक्षय तृतीया येण्या आधी घराला एक नारळ या पद्धतीने बांधले आणि कायमस्वरूपी साठी बांधले तर तुमच्या घरा मध्ये कोणतीही विपदा कोणतीही बाधा कोणताही आजार रोग दोष कधीच प्रवेश करणार नाही.

कारण आपल्या घरात कोणत्याही वाईट गोष्टी येतील तर त्या मुख्य दारातूनच येत असतात. किंवा आपल्या घरी जे लोक येत असतात त्यांच्या माध्यमातून येत असतात. अक्षय तृतीय पितृचा दिवस मानला जातो. या दिवशी पितृना जेवण केले जाते घास टाकला जातो.

अक्षय तृतीया येण्याआगोदर हे काम का करायचे आहे. तर अक्षय तृतीया येण्या आधीच शुभमुहूर्ता ना सुरुवात होते. आणि अक्षय तृतीया येण्या आधीच मग अक्षय तृतीया १४ तारखेला आहे तर तुम्ही १३ तारखेपर्यंत आज पासून १३ तारखेपर्यंत.

अक्षय तृतीया येण्याआधीच तुम्ही एक पूजेचे नारळ तुमच्या घरी आणायचे आहे. नारळ आणल्यानंतर त्या नारळाला लाल कापडामध्ये बांधायचे आहेत. त्याला सोलायचे नाही. संपूर्ण जसे आणाल तसेच तुम्हाला लाल कपड्यांमध्ये त्या नारळाला बांधायचे आहे आणि आपल्या मुख्य दाराला मुख्य दाराच्या वरच्या साईडला तुम्हाला ते नारळ बांधायचे आहेत.

मग तुम्ही ते डाव्या साईडला बांधू शकतात किंवा उजव्या साईडला बांधू शकतात किंवा मधोमध बांधू शकतात कुठेही काही हरकत नाही फक्त बाहेरूनच तुम्हाला ते नारळ बांधायचे आहे. जिथे योग्य असेल तिथे तुम्ही बांधू शकतात.

डाव्या साईडला, उजव्या साईडला किंवा मधोमध जिथे तुम्हाला योग्य आहे जिथे तुम्ही बांधू शकतात. तुम्हाला ते लाल कापडामध्ये बांधलेले नारळ बांधायचे आहे, याने तुमच्या घरात कोणतीही विपदा कोणतेही संकट येणार नाही.

तुमचे सदैव रक्षण होईल आणि यामुळे तुमच्या घरामध्ये सुख-समृद्धी येईल आणि यामुळे तुमचे पितृ सुद्धा प्रसन्न होतील पितृदोष तुमच्यावर कधीच होणार नाही.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखां-साठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *