रोज २१ वेळेस बोला हा मंत्र संकट स्पर्श सुद्धा करणार नाही.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

जगावर आपल्यावर आलेली ही को-रो-ना रुपी महामारी आणि अनेको संकट, दुःख, समस्या आपल्या जीवनात सुरूच असतात. पण आजची जी आलेली महामारी आहे त्या पासून वाचण्याचा प्रत्येक जण प्रयत्न करतो. त्यामुळे काळजी घ्या.

देवाचे नाव घेऊन आपण काही संकटापासून दूर राहू शकतो आणि स्वतःला वाचवू शकतो. यासाठी रोज २१ वेळेस हा मंत्र बोला. काही छोटे मोठे संकटे येणार असेल ते सुद्धा तुम्हाला स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही.

तुम्हाला फक्त तुमच्या घरात २१ वेळेस हा मंत्र बोलायचा आहे. देवाचे नाव घेणे आणि मंत्र जाप करणे यामुळे आपल्या अवती भोवती दैवी शक्ती राहत असते. त्यामुळे आपल्यावर कोणतेही संकट समस्या महामारी येत नसते. म्हणून घरातल्या प्रत्येक जणाने हा मंत्र बोलायचा आहे.

जर कोणी एकाने हा मंत्र बोलला तरी याचा लाभ संपूर्ण कुटुंबाला होत असतो. रोज २१ वेळेस आपल्या देवघरा समोर बसून अगरबत्ती लावून हा मंत्र तुम्हाला बोलायचा आहे. यामुळे कधीच कोणता त्रास तुम्हाला होणार नाही. आता हा मंत्र कोणता आहे.

तर तुम्हाला २१ वेळेस रोज महामृत्युंजय मंत्र बोलायचा आहे.
तुम्ही सकाळी बोलू शकतात, संध्याकाळी बोलू शकतात. जर वेळ असेल तर दोन्ही वेळेस तुम्ही बोलू शकतात. फक्त २१ वेळेस या मंत्राचा जप करा हा मंत्र काही असा आहे. ओम त्र्यंबकेय यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्.

अगदी सोपा मंत्र आहे फक्त २१ वेळेस नक्की बोला त्याने लाभ तुम्हाला होणार आहे. कोणतेही संकट तुम्हाला स्पर्श सुद्धा करणार नाही आणि कधीच कोणता त्रास तुम्हाला होणार नाही. या मंत्राचा जप करा आणि स्वतःची काळजी घ्या.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *