हातात असा बांधा लाल दोरा कोणतेही संकट स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

लाल दोरा तुम्ही भरपूर लोकांच्या हातात बघितला असेल. बहुतेक तुमच्याही हातात लाल रंगाच्या पूजेमध्ये वापरतात तो धागा दोरा आपण हातात बांधत असतो. बऱ्याचशा पूजेमध्ये ब्राह्मण येऊन आपल्या हातात दोरा बांधतात.

सत्य नारायणाच्या पूजेच्या वेळेस बहुधा तो दोरा बांधला जात असतो. पण असा एक दोरा जर तुम्ही लाल दोरा जो पूजेचा दोरा असतो रंगीबेरंगी दोरा असतो. तो जर तुम्ही या पद्धतीने तुमच्या हातात बांधला तर नक्कीच कोणतेही संकट तुम्हाला स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही.

फक्त यासाठी लाल रंगाचा दोरा हवा. दोरा तो जो पूजेचा असतो रंगीबेरंगी असतो. दोन तीन रंगात मिळतो तो दोरा तुम्हाला पूजा सामग्री त्या दुकानातून आणायचा आहे. तर तुमच्या घरातच असेल तर तोच दोरा तुम्ही या उपायासाठी वापरू शकता.

आता हा उपाय तुम्ही कोणत्याही दिवशी कोणत्याही वेळी करू शकतात. फक्त तुम्हाला थोडा दोरा तोडून तो देव घरात ठेवायचा आहे. थोडा दोरा म्हणजे जेवढा आपल्याला आपल्या हाताला बांधायचा आहे. तेवढा दोरा तोडून आपल्याला आपल्या देवघरात ठेवायचा आहे.

हळदी-कुंकू व अक्षता फुले वाहून त्या दोऱ्याची पूजा करावी त्यानंतर अगरबत्ती ओवळावी आणि दिवा लावावा. हे झाल्यानंतर आपल्या हातात उजव्या हातात घ्यायचा आणि ११ वेळेस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हा मंत्र ११ वेळेस बोलावा.

तो मंत्र बोलून झाल्यानंतर तो दोरा पुन्हा देवघरात ज्या ठिकाणावरून उचलला होता त्याच जागी ठेवून द्यायचा आणि दिवसभर रात्रभर तो दोरा तिथेच देवघरात राहू द्यायचा. ज्या दिवशी उपाय केला असेल त्याच्या दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा तुम्ही उठाल.

तेव्हा आंघोळ वगैरे करून सगळ्यात आधी देवघरात जाऊन दिवा लावा अगरबत्ती लावा आणि पुन्हा त्या दोऱ्याची हळदी कुंकू वाहून पुजा करा. पूजा झाल्यानंतर तो दोरा तुम्ही तुमच्या हातात बांधून घ्यावा.

कुणाला तरी सांगाव की तो दोरा तुमच्या हातात बांधा आणि जर तुम्हाला तुमच्या घरातल्या सगळ्या सदस्यांना दोरा बांधायचे असेल तर तेवढे दोरे कापून तोडून तुम्ही देवघरात ठेवावे आणि तेवढ्या दोऱ्यांची पूजा करावी.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *