घरात गरिबी येण्याचे ५ कारणे ९९ % लोकांना माहीतच नसतात.

Uncategorized

नमस्कार मित्रांनो.

आपल्या घरात गरिबी असते, गरिबी येते. आपल्या घरात गरिबी कायम नसते. ती गरिबी येते आता ती कुटून येते. तर मित्रांनो तिचे काही तरी मुख्य कारण असतात. प्रमुख स्त्रोत असतात.

गरिबी, दरिद्री तिथूनच येते. आपण पैसा तर कमवतोच असा कोणता व्यक्ती नाही. तो पैसा कमवत नाही, पैसा सगळेच कमावतात, पण तो पैसा टिकत नाही. त्या पैशाची बरकत होत नाही. त्या पैशाला मार्ग फुटतात तो पैसा लवकर खर्च होतो.

नोकरीवाले असतील त्यांना विचारा, तुम्ही नोकरीवाले असतील तर तुम्ही स्वतःविचार करा. महिन्याला पगार तर येतो पण पगार किती दिवस पुरतो. नाही पूर्ण महिना तुमच्या हातात पैसे असतोच अस नाही बिजनेस वाल्यांना विचारा पैसा टिकतो का त्याला किती मार्ग फुटतात. पैसा निघून जातो.

याला मुख्य कारण असतात. आपल्या घरात काही दोष असण किंवा काही प्रमुख कारणे. आज आम्ही तुम्हाला घरात गरिबी येण्याचे ५ मुख्य कारणे सांगणार आहोत आणि हे कारणे ९९ टक्के लोकांना माहीतच नसतात आणि हे माहीत नसल्यामुळे ती गरिबी आपल्या घरात येते.

आपल्या बिजनेस मध्ये येते नोकरीमध्ये अडथळे आणते. म्हणून आपल्याकडे पैसा टिकत नाही. तर पहिले कारण म्हणजे हे सगळ्यात मोठे कारण आहे. घरात वास्तुदोष, ग्रह दोष असला की गरिबी येते यासाठी वास्तु दोष किंवा ग्रह दोषांची पूजा करावी.

ते ग्रह दोष वास्तुदोष काही उपाय करून दूर करावेत. तर तुमच्या घरात कधी वास्तुदोष असतील ग्रह दोष असतील तर ते लगेच तुम्ही दूर करून घ्यावे. आता हे कसे ओळखावे की आपल्या घरात वास्तू दोष आहे.

तुम्हाला तुमच्या घरात आल्यावर थोडी बेचेनी वाटते. अशांती वाटते, समाधान वाटत नाही किंवा कुणीतरी सतत आजारी राहते. त्याचे मुख्य कारण असते घरात वास्तुदोष. त्यासाठी तुम्ही काही उपाय करू शकतात.

ते उपाय करू शकतात किंवा तुम्ही काहीतरी पूजा करू शकतात. वास्तुदोष दूर करण्यात एक मुख्य उपाय असतो तो म्हणजे घरात सत्यनारायण करावे. दर पौर्णिमेला घरात सत्यनारायण करायला सुरुवात करा.

दर पौर्णिमेला सत्यनारायण करायला सुरुवात केली की सगळे दोष नाहीसे होतात. वास्तुदोष काय तर पितृदोष, राशी दोष जेही दोष असतील ते नाहीसे होतात. तर तुम्ही घरात दर पौर्णिमेला छोटासा सत्यनारायण करायला सुरुवात करा.

आता दुसरे मुख्य कारण संध्याकाळी झोपणे किंवा संध्याकाळी झाडू मारणे. या गोष्टी संध्याकाळी केल्या तर नक्की गरिबी तुमच्या घरात येईल. कारण संध्याकाळची वेळ ही देवपूजेची असते. लक्ष्मी माता घरात येण्याची असते. म्हणून कोणीही या वेळेस झोपू नये किंवा कचरा बाहेर काढू नये. झाडू मारु नये.

तिसरे कारण घरात आई वडिलांचा अपमान होत असेल किंवा घरात वादविवाद होत असेल, किंवा पती-पत्नीमध्ये सारखे भांडण होत असेल, अशा घरात गरिबी लगेच येते.

कारण अशा घरात लक्ष्मी प्रवेश करत नाही. लक्ष्मी अप्रसन्न होऊन निघून जाते. म्हणून घरात नेहमी शांती, समाधान आणि आनंदाचे, प्रसन्न वातावरण ठेवावे.

त्यानंतरचे कारण वाईट सवय असल्यामुळे ही घरात गरिबी येते. घरात कोणी व्यसनी असेल किंवा घरात स्त्री अंघोळ न करता स्वयंपाक करत असेल. देवघरात फिरत असेल किंवा दिवसाच्या अकरा बारा वाजेपर्यंत घरात कोणी आंघोळ करत नसेल.

असेच वावरत असतील किंवा घरात चप्पल घालून फिरत असतील. अशा घरात सुद्धा लक्ष्मी टिकत नाही, पैसा टिकत नाही. गरिबी दरिद्री येते.

यानंतर सगळ्यात मुख्य कारण लक्ष्मीचा अपमान, पैशाचा अपमान पैसा आला की पाण्यासारखा खर्च करून टाकणे आला की हे घेणे किंवा इकडे फिरायला तिकडे फिरायला जाण हे खाण ते खाणे हे करण स्वाभाविक आहे. आपण करू शकतो.

पण त्याला लिमिट असते. जे गरजेचे आहे ते आणि पुढचा विचार करायला पाहिजे. काहीही घेऊ द्या घरात अशी सवय कोणाला असेल तर त्यांच्या घरात सुद्धा लक्ष्मी टिकत नाही. लक्ष्मी राहत नाही आणि यामुळे ही गरिबी येते. तर असे पाच मुख्य कारणे आहेत. त्यामुळे आपल्या घरात गरिबी येते.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *