वयात आलेल्या मुलाला वडिलांनी लिहिलेलं हे पत्र सध्या खूप व्हायरल होत आहे.

Uncategorized

नमस्कार मित्रांनो.

एका वडिलांचे मुलाला पत्र माझ्या लाडक्या मुला मी हे अस तुला पत्र लिहितोय. बघ वाच आणि ठरव जगण नशीब आणि अपघात या तिन्ही गोष्टी कधी घडतील बिघडतील सांगता येत नाही. सगळं अर्तक्य आपण अमुक इतके दिवस जगू हे कोणी सांगू शकत नाही.

त्यामुळे काही गोष्टी वेळेवर बोललेल्या बऱ्या. मी बाप आहे तुझा मी तुला जे सांगेन ते इतर कुणी कदाचित कधीच सांगणार नाही. मी माझ्या आयुष्यात ज्या चुका केल्या त्या तुला टाळता आल्या तर तुझे कष्ट, जीवाचे चटके आणि मनाचा त्रास बराच कमी होईल. म्हणून काही गोष्टी तुला सांगतोय वाचून ठरव आणि जमल तर लक्षात ठेव.

आयुष्यभर माणसांविषयी मनात आकस ठेवू नको, कुणाचा द्वेष करू नकोस. तुझ्याशी कायम चांगल वागलं पाहिजे अशी इतर लोकांवर काही आपण सक्ती नाही करू शकत. त्यामुळे ते असच का वागतात. अस म्हणून तनतनू नको.

तुझ्याशी कायम चांगले वागण्याची जबाबदारी फक्त माझी आणि तुझ्या आईचीच आहे. जेव्हा जी माणस तुझ्याशी चांगलं वागतात त्यांच्याशी चांगल वाग. पण हे कायम लक्षात ठेव की प्रत्येक माणूस प्रत्येक गोष्ट कुठल्या न कुठल्या तरी हेतू पोटी करतो.

त्यामुळे जी माणसं गोड बोलता आणि तुझ्याशी कायम चांगली वागतात. त्यांना तू खरच आवडतो अस काही नसेल ही जरा माणस तपासून बघ. पटकन मित्र बनून पूर्ण विश्वास टाकण्याची घाई करु नकोस.

जगण कशानेच कुणामुळे थांबत नाही. त्यामुळे माणसा तुला सोडून जातील, नाकारतील किंवा त्यांच्यावर जीव तोडून प्रेम केल असेल ते तुझ्या आयुष्यातून निघून जातील. तेव्हा हेच कायम लक्षात ठेव की कुठल्याही माणसामुळे आपल जगणं थांबत नाही, कधीच नाही.

आयुष्य फार छोटे आहे आणि मी तिच तुझी खरी पुंजी आहे. त्यामुळे आज वाया घालवला तर उद्या कदाचित जगणंच तुला सोडून जाईल. त्यापेक्षा आज मनापासुन भरभरुन जग आनंदी राहा.

प्रेम ही एक क्षणिक आणि चंचल भावना आहे. ती काळाप्रमाणे आणि मूड प्रमाणे बदलते. ज्यांच्यावर जीवापाड प्रेम करतोस ते समजा तुला सोडून गेले तर जरा धीर धर काळाच्या मलमाने या जखमा ही भरून निघतील.

प्रेमात पडलास म्हणजे तेच सगळ्यात सुंदर आणि अती चांगले अस समजू नकोस आणि प्रेमभंग झाला म्हणून त्या दुःखाही जास्त कवटाळून बसू नकोस. अनेक यशस्वी माणसांनी शिक्षण अर्धवट सोडलं तरी ते यशस्वी झाले. अशा कहाण्या तू वाचल्या असतीलच. पण याचा अर्थ असा नाही की, एक शिक्षण सोडल की तू ही यशस्वी होशील.

नॉलेज ज्ञान हे एक शास्त्र आहे. हे लक्षात ठेव शून्यातून स्वराज्य निर्माण करता येतो हे खरे पण कुठल्यातरी शून्यापासून सुरुवात तर करायला लागतेच ना. माझी अपेक्षाच नाही की मी म्हातारा झाल्यावर तु मला सांभाळाव मीही तुला जन्मभर पोसणार नाहीत.

तू स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकशील तोपर्यंत तुला सपोर्ट करण ही माझी जबाबदारी. त्यानंतर तुला बसमधून फिरायच लिमोजिन मधून गरीब राहायच की श्रीमंत व्हायच हा निर्णय सर्वस्वी तुला घ्यायचा आहे.

मीही अनेकदा लॉटरीचे तिकीट काढल ते कधीच लागल नाही. एका रात्रीत श्रीमंत होता येत नाही. श्रीमंत व्हायच तर मेहनत करावीच लागते. जगात फुकट कधीच काही मिळत नाही तुझाच पप्पा. एका हॉंगकॉंग च्या टीव्ही ब्रोडकास्टर आणि चाईल्ड सायकॉलॉजी बापाने वयात येणार्‍या मुलाला लिहिलेले पत्र.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *