तासाभरात एक चमत्कार झाला. कुणी तरी येऊन दरवाजा उघडला, श्री स्वामी समर्थ या शब्दाचा चमत्कार.

Astrology

श्री स्वामी समर्थ

भक्त हो एका बर्फाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीची ही गोष्ट आहे. कामाचा वेळ संपत आला होता, सगळे घरी जाण्यासाठी तयार होते. तेवढ्यात कंपनीमध्ये थोडा तांत्रिक बिघाड झाला म्हणून तो व्यक्ती तो बिघाड दुरुस्त करायला गेला.

त्या व्यक्तीला काम करण्यात खूप उशीर लागला. तोपर्यंत लाईट बंद झाला, लाईट बंद करून दरवाजे सील करण्यात आले. अशा परिस्थितीत त्याचा बर्फ आणि थंडीने जीव जाणे निश्चित होते. त्या माणसाला काही सुचेनासे झाले पण तासाभरात एक चमत्कार झाला.

कोणीतरी दरवाजा उघडला. तो समोर पाहतो तर सुरक्षारक्षक हातात टॉर्च घेऊन उभा होता. त्याने त्याला बाहेर काढून त्याचा जीव वाचवला. बाहेर आल्यावर त्याने सुरक्षा रक्षकाला विचारले तुम्हाला कसे कळले की मी मध्ये अडकलो आहे.

सुरक्षा रक्षक म्हणाले की, या प्लांट मध्ये जेवढे लोक काम करतात. त्यात तुम्ही एकटे असे आहात की जे मला रोज येताना ओम श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आणि जाताना स्वामी ओम बोलतात.

आज सकाळी तुम्ही कामावर आलात पण संध्याकाळी गेला नाही. म्हणून माझ्या मनात शंका आली आणि मी पाहायला आलो. त्या व्यक्तीला कधीच वाटले नव्हते की, त्याचे एखाद्याला एवढा छोटा सन्मान देणे एक दिवस त्याचा जीव वाचविल.

नेहमी लक्षात ठेवा. जेव्हा कधीही कोणाला भेटेल तेव्हा त्याच्यासोबत हसून सन्मानपूर्वक बोलून मग पुढे जा. माणुसकी तुम्हाला शेवटपर्यंत साथ देईन म्हणून सर्वांबरोबर माणुसकीने वागा.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *