वडिलांची अंतयात्रा अडविल्यानंतर मुलीने काय केले हे अवश्य वाचा डोळ्यात पाणी येईल.

Uncategorized

नमस्कार मित्रांनो.

एका गावात एका माणसाचा मृ-त्यू झाला. तिर्डी तयार करून लोक ती अंत्ययात्रा घेऊन स्म-शा-नभू-मी कडे जाऊ लागले. तोच एक व्यक्ती तिथे आली आणि तिर्डी धरणाऱ्या पैकी एकाचा पाय धरून ओरडू लागला. मे-ले-ल्या मनुष्यकडून माझे १५ लाख रुपये घेणे आहे.

जोपर्यंत माझे पैसे मला परत मिळत नाही. तोपर्यंत अं-त्य-संस्कार करू देणार नाही. जमलेले सर्व लोक झालेला तमाशा बघू लागले. तेवढ्यात मृ-त व्यक्तीचे मुले बोलू लागली की आमच्या वडिलांनी कधीही आम्हाला या कर्जाच्या बाबतीत सांगितले नाही.

त्यामुळे आम्ही हे कर्ज नाही देणार. तेव्हा मृत व्यक्तीचे भाऊ बोलले की मुले जबाबदारी नाही घेत तर आम्ही पण देऊ शकत नाही. आता सगळे उभे राहिले व याने तर प्रेत यात्रा अडवलेली. जेव्हा खूप वेळ झाली तोपर्यंत ही गोष्ट घरातील पायदान बायकां-पर्यंत गेली.

ही गोष्ट जेव्हा मृत व्यक्तीच्या एकुलत्या एक मुलाला कळाली. तेव्हा तात्काळ तिने आपले दागिने व घरातील ठेवलेले किमती वस्तू, पैसे इत्यादी त्या माणसाकडे पाठवल्या आणि सांगितले हे सर्व विकून त्याचे पैसे तुमच्याकडे ठेवा पण माझ्या वडिलांचे प्रेतयात्रा थांबू नका.

मी सर्व कर्ज फेडून टाकेल आणि बाकी रक्कम लवकरच पाठवून देइन. आता तो माणूस उभा राहिला व सर्व उपस्थित लोकांना बोलू लागला. की खरे पाहता गोष्ट अशी आहे की मेलेल्या माणसा कडून १५ लाख येणे नाही तर उलट मी त्याला देणे आहे.

परंतु मी याच्या वारसदारांना ओळखत नव्हतो. म्हणून मी हा खेळ खेळलो. आता मला कळले की या मृ-त व्यक्तीचा वारस फक्त त्याची मुलगी असून इतर कोणीही नाही. असे सांगून ती व्यक्ती तिथून निघून गेली. आता मुले व भाऊ मान खाली घालून फक्त हताशपणे उभे होते.

मुलगी असणारे खूप भाग्यवान आहेत. कारण मुली आपल्या आई-वडिलांना चांगली दौलत समजतात म्हणूनच मुलगी झाली तर खुश व्हायला हवे ना की दुखी. अशी प्रार्थना करा की प्रत्येकाला एकदा एक मुलगी मिळावी. जी वडिलांना नेहमी स्मरणात ठेवेल.

मित्रांनो हे आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *