चांगली वेळ येण्यापूर्वी देव देतात हे गुप्त शुभ संकेत. आपल्याला पण मिळाले आहे का हे संकेत.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात वेळेला खूप महत्त्व असते. कधी काही व्यक्तींची वेळ चांगली असते तर कधी कोणासाठी वाईट. कधी कधी आपण बोलतोना माझीही वेळ येईन. वेळेवर कोणाचेही बंधन नाही आणि त्याच्यावर वाईट मिळाल्यास त्या व्यक्तीला झुकावे लागते. तुम्हीही कितीतरी लोकांना श्रीमंतीतून गरीबीकडे येतांना बघितले असेल. मग आपण म्हणतो की वेळे पुढे कोणाचेही काही चालत नाही.

अशी कोणतीही व्यक्ती नसते ज्यांचे जीवन बालपण तरुणपण व म्हातारपण या तिन्ही वेळा सारखेच आहे. ती व्यक्ती बालपण खूप कष्टात काढते त्यांचे प्रौढ पण मजेत जाते. तर ज्यांचे बालपण खूप आनंदात व मजेत गेले असेल त्या वस्तूकडे बघितले ती वस्तू लगेच मिळाली असेल त्यांचा उतारकर कष्टाचा जातो. याला काही अपवाद असतात पण ते क्वचितच.

आपण कितीतरी श्रीमंत व्यक्ती बघतो. त्यांचे बालपण खूप कष्टात व दुःखात गेलेले असते. प्रत्येकाला कधी सुख तर कधी दुःख पचवावे लागते. परिस्थिती तुम्हाला नेहमी काही ना काही संकेत देत राहते. याद्वारे तुम्हाला तुमच्या जीवनात येणाऱ्या चांगल्या घटनांचे संकेत मिळतात. जर तुम्ही लक्ष दिले तर या विचारांना समजून घेऊन तुमच्या जीवनात घडणाऱ्या चांगल्या घटनांविषयी जाणू शकता.

त्या संकेतांमुळे तुम्हाला समजते की यापूर्वी जे काही वाईट झाले किंवा होत आहे याचा आता अंत आला आहे. दुःखाचा व कष्टाचा नाश होणार आहे. कधी कधी आपण सकाळी उठलो की, आपल्याला खूप फ्रेश व उत्साही वाटते. आपल्याला अचानक खूप आनंदी असल्यासारखे वाटते किंवा आरशात आपले तोंड पाहिल्यास चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक एक प्रकारची लाली पसरलेली दिसते.

हे या गोष्टीचे संकेत आहेत की तुमची चांगली वेळ आता सुरू होणार आहे व तुम्ही एका हातात घ्याल त्यात सफलता मिळवाल. काही व्यक्ती यावर विश्वासही ठेवणार नाहीत. परंतु पशु पक्षी ही आपल्या वेळेचे चांगल्या वेळीचे संकेत आपल्याला देत असतात.

जर एखाद्या मांजरीने आपल्या घरात पिल्ले दिल्यास ते चांगल्या वेळेची निशाणी आहे आणि जर एखाद्या माकडाने अचानक आंबा किंवा एखादे फळ खाऊन त्याचे बी कोय जर आपल्या घरात टाकली तर याचा अर्थ चांगली वेळ सुरू होत आहे, असा याचा अर्थ होतो.

घरात जर सकाळी सकाळी परिवारातील एखाद्या व्यक्तीने आपल्याला जर पैसे दिल्यास आपला संपूर्ण दिवस चांगला जातो. तर समजून जा तुमच्या चांगल्या वेळेची सुरुवात झाली आहे. जर तुम्ही सकाळी सकाळी काही कामानिमित्त बाहेर पडलात व एखादे लहान बालक तुम्हाला खळखळून हसतांनी दिसले तर हेसुद्धा भगवंता द्वारे चांगल्या कार्याची सुरुवात होण्याचा इशारा आहे.

जर घराबाहेर पडल्यानंतर एखादी स्त्री पाण्याने भरलेला हंडा घेऊन जात असेल किंवा एखादी व्यक्ती दुधाचे भांडे घेऊन जात असेल तर असे समजा की आजचा दिवस आपलाच आहे. आज ज्या कामाला आपण हातात घ्याल ते नक्कीच पूर्ण कराल. आपल्याला सफलता मिळेल.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *