स्वामी म्हणतात दुखत असेल तर फक्त हे एक काम कर तुझे सगळे दुःख मी दूर करेन बघा हा चमत्कारीक उपाय.

Astrology

श्री स्वामी समर्थ.

स्वामी म्हणतात दुखात असाल तर फक्त हे एक काम कर तुझे सगळे दुःख मी दूर करेन. स्वामी समर्थांवर जर आपला विश्वास असला तर प्रत्येक गोष्ट ही शक्य होते, कोणतीही गोष्ट अशक्य राहत नाही. फक्त गरज असते संपूर्ण विश्वास ठेवण्याची आणि गरज असते मनोभावाने कोणतेही काम करण्याची.

स्वामी त्यासाठीच सांगतात जर आपल्याला खूप दुःख असेल. खूप अडचणी समस्या संकट असतील तर आपण स्वामिनी सांगितलेला हे एक काम अवश्य करावे. स्वामी जेव्हा हयाती मध्ये होते. तेव्हा स्वामी अनेक तोडगे आणि अनेक उपाय सांगायचे.

जेणेकरून भक्तांना त्याचा लाभ व्हावा. हेच एक काम तुमचे दुःख दूर करू शकते स्वामी म्हणतात की, जेव्हा दुःखात असशील, अडचणीत असशील, समस्येमध्ये असशील, तेव्हा तुमला हाक मार आता हात कशी मारायची?

तर स्वामींचे नामस्मरण घ्यायचे. केंद्रात जावे, मठात जावे केंद्रात जाणे शक्य होत नसेल, तर घरी बसूनच स्वामींना हाक मारावी. हाक मारणे म्हणजे शांत बसावे आणि स्वामींचे नामस्मरण करावे. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ जेवढा वेळ करता येईल तेवढा वेळ करावे.

नामजप करावे, मंत्र जाप करावे, माळीने जप करावा, अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वामींना हाक मारणे म्हणजे नामस्मरण असते. तर तुम्हीसुद्धा दुःखात असाल तर स्वामींना हाक मारा, स्वामींचे नामस्मरण करा. स्वामी तुमचे दुःख दूर करतील.

मित्रांनो हे उ-पाय आवडले असतील तर आपल्या मि-त्र मैत्रिणींसोबत तसेच नातेवाईकांसोबत शेयर करा.

अशाच अने-क माहितीपुर्ण लेखांसाठी आ-ताच आपले फेसबुक पे-ज लाइक करा.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पो-स्ट मागचा उद्देश नाही. फ-क्त समाज मान्य असलेले उपाय, माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हे-तू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज क-रून घे-ऊ नये.

तुम्ही रस्त्यात आहात, चालत आहात, काम करत आहात बसलेले आहात, तुम्ही नामस्मरण करा. तुम्ही विचार करत आहात, विचार करू नका नामस्मरण करा. यांनी तुमचे दुःख, संकट, समस्या,अडचणी दूर होतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *